ET-STM32F103 ...............................................  *   960.- [P-ET-A-00366]รูปที่ 1 ET-STM32F103
 

                      ET-STM32F103 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ในตระกูล ARM Cortex-M3 ซึ่งเลือกใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 32-Bit ขนาด
            64 Pin(LQFP) เบอร์ STM32F103RBT6 ของ STMicroelectronics โดยทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่ในตัวของ STM32F103RBT6 ถือว่า
            มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เหมาะต่อการนําไปศึกษาเรียนรู้ หรือนําไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะเนื่องจากระบบฮาร์ดแวร์ของ
            STM32F103RBT6 ได้รวบรวมเอาอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆ ต่อการใช้งาน บรรจุไว้ภายในโครงสร้างของ MCU เพียงตัวเดียว ไม่ว่าจะเป็น
            ระบบ USB, SPI, I2C, ADC, Timer/Counter, PWM, Capture, UART,..ฯลฯ


                        ดังนั้น ทางทีมงาน อีทีที จึงได้ศึกษาค้นคว้าถึงรายละเอียดต่างๆ ของ STM32F103RBT6 และนํามาออกแบบสร้างเป็นบอร์ด
            รุ่น “ET-STM32F103” ขึ้นมา เพื่อหวังให้ผู้ใช้ที่สนใจหาซื้อไปศึกษา ทดลอง เรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดใช้งานได้ตามความต้องการ
            ภายใต้งบประมาณที่สมเหตุสมผล โดยจุดประสงค์หลักของการออกแบบบอร์ด ET-STM32F103 นั้น จะรองรับทั้ง กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการ
            ศึกษา เรียนรู้ ทดลอง รวมไปถึงการนําไปดัดแปลง ประยุกต์ใช้งานจริงๆได้ด้วย โดยโครงสร้างของบอร์ดนั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์
            พื้นฐานที่จําเป็นต่อการ ศึกษาทดลอง ขั้นพื้นฐาน เช่น LED สําหรับแสดงค่า Output Logic, Push Button Switch สําหรับทดสอบ
            Logic Input, Volume ปรับค่าแรงดัน สําหรับทดสอบ A/D, นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ระดับสูงไว้รองรับการใช้งานด้วย
            ไม่ว่าจะเป็น พอร์ต เชื่อมต่อ USB , การ์ดหน่วยความจําแบบ SD, Dot-Matrix LCD, RS232 นอกเหนือจากนี้แล้วยังมี GPIO ที่ว่างไว้
            ให้ผู้ใช้ออกแบบใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้เองตามความเหมาะสมอีกด้วย จึงนับได้ว่า ET-STM32F103 เป็นบอร์ดอเนกประสงค์
            ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามสําหรับนักพัฒนา

                                   

                        บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใหม่ จากทีมงาน อีทีที ET-STM32F103 บอร์ดใหม่ที่ใช้ CPU เป็นรุ่น ARM Cortex-M3
            ขนาด 32 BIT สามารถ RUN ได้สูงสุดถึง 90 MIPS เบอร์ STM32F103RBT6, ขนาด 64 PIN-LQFP พร้อมอุปกรณ์บนบอร์ดพร้อมใช้งาน
            USB, SD CARD, LED ฯลฯ สามารถ DOWNLOADโปรแกรมเข้าตัวCPU ได้ทาง PORT RS232

                                   

                        คุณสมบัติของ CPU ประจำบอร์ด เบอร์ STM32F103RBT6
                        [ ]  32 Bit ARM Cortex-M3 Processor, Run 72MHz Clock / 90MIPS (1.25DMIPS/MHz)
                        [ ]  128Kbyte Flash Memory / 20Kbyte Static RAM
                        [ ]  64LQFP Packet 51 Bit I/O (16 External Interrupt) with 5V-Tolerant Logic Level
                        [ ]  7 Channel DMA For Peripherals ADC, SPI, I2C, USART
                        [ ]  16 Channel / 12 Bit ADC Converter
                        [ ]  Support Debug with Serial wire Debugger (SWD) & JTAG Interface
                        [ ]  4 x 16 Bit Timer (16-Input Capture / 16-Output Compare / 18-PWM)
                        [ ]  2-SPI, 2-I2C, 3-USART, 1-USB, 1-CAN, 2-WDG, RTC

                        คุณสมบัติของบอร์ด
                        [ ]  ใช้ MCU 32 Bit ตระกูล ARM Cortex-M3 เบอร์ STM32F103RBT6 ของ ST Microelectronics
                        [ ]  ภายใน MCU มีหน่วยความจำโปรแกรมแบบ Flash ขนาด 128KB, Static RAM ขนาด 20KB
                        [ ]  ใช้ Crystal 8.00 MHz + Phase-Locked Loop (PLL) Run ความถี่ 72MHz ประมวลผลด้วยความเร็ว 1.25 DMIPS/MHz
          
                    เทียบเท่ากับความเร็วการประมวลผลเท่ากับ 90MIPS
                        [ ]  มีวงจร RTC (Real Time Clock) พร้อม X’ TAL ค่า 32.768 KHzและ ลังถ่าน 3V Battery Backup ( ตัว Battery 3V เป็น Option ซื้อเพิ่ม )
                        [ ]  รองรับการโปรแกรมแบบ In-System Programming (ISP) และ In-Application Programming (IAP) ผ่านทาง On-Chip
          
                    Boot-Loader Software ทาง PORT USART-1 (RS232)
                        [ ]  มีวงจรเชื่อมต่อกับ JTAG ARM ขนาด 20 PIN มาตรฐาน เพื่อทำการ Debug แบบ Real Time ได้
                        [ ]  Power Supply ใช้แรงดันไฟฟ้า +5VDC สามารถเลือกใช้จาก USB Port หรือขั้วต่อ CPA-2PIN จากภายนอก พร้อมวงจร
          
                    Regulate +3.3V/3A ภายในบอร์ด
                        [ ]  มีวงจร USB มาตรฐาน 2.0 แบบ Full Speed ภายในตัว
                        [ ]  มีวงจรเชื่อมต่อการ์ดหน่วยความจำแบบ SD CARD โดยใช้ SPI Mode จำนวน 1 ช่อง
                        [ ]  มีวงจรสื่อสาร RS232 โดยใช้ขั้วต่อแบบ 4-PIN มาตรฐาน ETT จำนวน 2 ช่อง
                        [ ]  มีวงจรเชื่อมต่อ Dot-Matrix LCD พร้อมวงจรปรับความสว่าง ใช้ขั้วต่อ 14 PIN มาตรฐาน ETT พร้อม Jumper เลือกไฟเลี้ยง
          
                    ให้กับ LCD ขนาด +3.3V หรือ +5V ได้
                        [ ]  มีวงจร Push Button Switch จำนวน 2 ชุด
                        [ ]  มีวงจร LED แสดงสถานะ เพื่อทดลอง Output จำนวน 8 ชุด
                        [ ]  มีวงจรสร้างแรงดัน 0-3.3V โดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ สำหรับทดสอบ A/D จำนวน 1 ชุด
                        [ ]  มี 46 Bit GPIO อิสระ สำหรับประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น A/D, I2C, SPI และ Input / Output พร้อม Jumper สำหรับเลือก
          
                    ตัดต่อสัญญาณ สำหรับเลือกใช้เป็น GPIO หรือ Hardware Self-Test ต่างๆ เช่น 8 Bit LED, Push Button SW,
          
                    Volume, USART2 และ SD Card ทำให้สามารถเลือกใช้งาน Function ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ไม่ถูกจำกัดด้วยระบบ
          
                    Hardware ของบอร์ด
                              > Header 10Pin IDE (PA[0..7])
                              > Header 10Pin IDE (PA[8..15])
                              > Header 10Pin IDE (PB[0..7])
                              > Header 10Pin IDE (PB[8..15])
                              > Header 10Pin IDE (PC[0..7])
                              > Header 10Pin IDE (PC[8..13])

                        ชุด ET-STM32F103 ประกอบด้วย ...
                        [ ]  บอร์ด ET-STM32F103
                        [ ]  สาย Download RS232 DB 9 PIN

                        ดาวน์โหลด ...
                        [ ]  เอกสาร โปรแกรม และตัวอย่าง
                        [ ]  Catalog


 

 
 

    หมายเหตุ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 
:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

©2000-2007 ETT Co.,Ltd, ปรับปรุงเมื่อ 22 มิถุนายน 2551 : Power by suntechnet.com


บริษัทอีทีที จำกัด : ETT Co.,Ltd.

1112/96-98 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1112-96-98 Sukhumvit Rd., Phrakanong, Bangkok, Thailand 10110
Tel. (66) 02-7121120 Fax. (66) 02-3917216 e-mail sale@etteam.com