INTERFACE BOARD

INTERFACE BOARD/USB

* ราคายังไม่รวม VAT

ET-MINI MICRO STEP    (P-ET-A-00618

ET-MINI MICRO STEP เป็นบอร์ดสำหรับมาควบคุม STEPPING MOTOR ในแบบ BIPOLAR ( 2 ขด) มีความละเอียดแบบ MICRO STEP มีจำนวน 2 ช่องใช้งาน (ใช้ STEPPING MOTOR ได้ 2 ตัว พร้อมกัน) แยกอิสระการทำงาน ใช้กับ STEPPING MOTOR ที่กินกระแสไม่เกิน 2A ต่อขด (STEPPING 1 ตัว มี 2 ขด 4 สาย) และใช้กับแรงดัน MOTOR 9V-36V

290.-
ET-GPS-RS485    (C-YA-A-00248

ET-GPS-RS485 เป็นระบบฐานเวลาของระบบนาฬิกา โดยใช้สัญญาณจากสัญญาณดาวเทียม GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) ซึ่งนอกจากสัญญาณจาก GPS จะมีตำแหน่งของ LATITUDE และ LONGITUDE ออกมาแล้ว ก็จะยังมีสัญญาณของฐานเวลา GPS ออกมาด้วย ซึ่งมีความแม่นยำ ของค่าเวลาสูงมากๆ ความผิดพลาดในระดับมิลลิวินาที เหมาะมาเป็นฐานเวลาให้กับนาฬิกา หรือใช้ต่อให้กับระบบนาฬิกาหลายๆ ตัว เดินพร้อมๆ กัน สำหรับงานที่ต้องการดู เป็นเวลาทุกจุดให้เดินตรงกัน หรือการอ้างอิงเวลาในการทำงาน

1,650.-
ET-RS232/RS485 AUTO    (P-ET-A-00608

ET-RS232/RS485 AUTO เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณ รับ-ส่ง ข้อมูลจากแบบ RS232 ให้เป็นสัญญาณแบบ RS485 ( 2 เส้น) หรือเปลี่ยนจาก RS485 ให้เป็นแบบ RS232โดยรูปแบบการเปลี่ยนสัญญาณ RS485 ในด้านส่งออก และด้านรับเข้าจะเป็นไปแบบ AUTO DIRECTION CONTROL

690.-
RS232 GPS RECEIVER    (C-YA-A-00250

เป็นชุดสัญญาณ GPS พร้อมส่วนเสาอากาศในตัว ให้ OUTPUT ออกมาเป็น สัญญาณ RS232 แบบ 9 PIN ออกแบบให้สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

780.-
4-20mA TO 5V    (C-YA-A-00247

เป็นบอร์ดสำเร็จรูปจากต่างประเทศ เปลี่ยนสัญญาณจากกระแส 4-20mA ให้เป็นค่า 0-5V เพื่อความสะดวกในการต่อเข้ากับ วงจร A TO D ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ เช่นจากอุปกรณ์ SENSOR ทีมี OUTPUT ออกมาในรูปแบบ 4-20mA

140.-
ET-MINI PWR ADJ-6A   (P-ET-A-00556

เป็นชุด POWER SUPPLY แบบ SWITCHING REGULATOR ในแบบวงจร STEP-DOWN โดยสามารถปรับเลือก แรงดันของ OUTPUT ได้เอง,
หรือจะเลือก JUMPER ให้มีแรงดันเป็น 3.3VDC หรือ 5.0VDC ก็ได้ สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 6A

360.-
ET-BASE NodeMCU  (P-ET-A-00549

เป็นบอร์ดที่ใช้สำหรับรองรับการติดตั้งบอร์ด NodeMCU ทำให้สะดวกในการนำไปใช้งาน โดยได้ดึงเอาขาสัญญาณ I/O ต่างๆ ของ NodeMCU ออกมาภายนอก ให้สะดวกในการนำไปใช้งาน

320.-
ET-MINI RS422/485 V2 (P-ET-A-00547

เป็นชุดที่ใช้ต่อทดลอง หรือนำไปประกอบต่อวงจรใช้งานจริง ของวงจร RS422/485 โดยใช้ IC เบอร์ ISL83076E ซึ่งเป็น IC RS422/485 HIGHT SPEED DATA RATE 20Mbps, DEVICES ON
BUS 256 ใช้ POWER SUPPLY 3.3V สามารถนำไปต่อเข้ากับระบบบอร์ดไมโครฯ ที่เป็น CPU 3.3V ได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ BUFFER 5V เป็น 3.3V

140.-
ET-MINI MCP3424 ADC (P-ET-A-00537

ET-MINI MCP3424 ADC เป็นบอร์ด A TO D ความละเอียด 18 BIT จำนวน 4 ช่อง, ทำงานแบบ I2C ในการต่อ ใช้ IC เบอร์ MCP3424 ของบริษัท MICROCHIPS สามารถวัดสัญญาณได้ทั้งในรูปแบบ กระแส และแรงดัน ในรูปแบบ SINGLE END MODE (0-2V) และในรูปแบบ DIFFERENTIAL MODE (+2V, +2V)

290.-
NODEMCU LUA WIFI (A-IC-M-00055

NODEMCU LUA WIFI เป็นบอร์ดพัฒนา และใช้งาน WIFI ที่นำเอาบอร์ด ESP8266 มาต่อร่วมกับวงจร USB TO UART ทำให้สะดวกในการต่อใช้งาน และพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาโครงงาน INTERNET OF THINGS ได้โดยง่าย

390.-
ET-RS422 REPEATER ISOLATION (P-ET-A-00477

ET-RS422 REPEATER เป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณของระบบ RS422 ที่ใช้สายสัญญาณ
ระยะไกลๆ หรือมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกันในระบบจำนวนหลายตัวจนส่งผลให้ระดับ
สัญญาณในบัสอ่อนลง โดยชุด ET-RS422 REPEATER จะทำหน้าที่ทวนสัญญาณของ
RS422 ที่มีระดับอ่อนๆและบูทระดับสัญญาณให้มีระดับสัญญาณแรงขึ้นอยู่ในระดับ
มาตรฐานของ RS422

1,490.-
ET-MINI 422/485 ISOLATION (P-ET-A-00528

ET-MINI 422/485 ISOLATION เป็นบอร์ดในตระกูล MINI BOARD เป็นชุดใช้ต่อทดลองหรือต่อใช้งานจริงในวงจร RS232 (TTL) เป็น RS422/485 ในแบบแยกสัญญาณออกจากกัน (ISOLATED) ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟผิดปกติ หรือฟ้าผ่าเข้ามาในระบบ ลดปัญหาสัญญาณรบกวนได้

790.-
ET-MATRIX KEY DECODER (P-ET-A-00525

ET-MATRIX KEY DECODER เป็นบอร์ดที่ถูกออกแบบมาใช้ในการ SCAN KEY ทำการ DECODER ค่าตำแหน่ง KEY ที่กด โดยไม่ต้องให้ CPU ของบอร์ดที่ต้องการต่อ KEY มาทำการ SCAN ค่าเอง ทำให้สะดวกและง่ายในการใช้งาน

 

430.-
ET-CONV KEY M1 (P-ET-A-00526

ET-CONV KEY M1 เป็น PCB พร้อมขั้วต่อใช้ CONVERT KEY PAD แบบ MATRIX 4 x 4 และแบบ 4 x 3 ให้ออกมาเป็นขั้วต่อแบบ 10PIN BOX HEADER ซึ่งจะทำให้ง่ายในการต่อเข้ากับขั้ว 10 PIN บนบอร์ด ET-MATRIX KEY DECODER หรือบอร์ด I/O แบบ 10PIN ET ของทาง อีทีที ได้โดยสะดวก

25.-

ET-3G UC15 (P-ET-A-00527)

บอร์ดรุ่นใหม่ของทาง อีทีที เป็นชุดใช้งานและเรียนรู้พัฒนาระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ โดยใช้โมดูล UMTS / HSPA รุ่น UC15-T ของบริษัท QUECTEL ใช้ได้กับระบบ 3G(UMTS) และ GSM(2G)

2,590.-
ET-CONV HDMI (P-ET-A-00521

เป็น PCB CONVER ขั้วต่อ HDMI TYPE A แบบ 19 PIN ให้เปลี่ยนเป็นขั้วแบบขันน็อตเข้าสาย TERMINAL จำนวน 20 PIN และมีขั้ว PIN HEADER ตัวผู้ ขนาด 20 PIN ให้ลูกค้าเลือกบัดกรีเข้ากับ PCB เองอีกด้วย

 

190.-
ET-MINI LOGIC BI (P-ET-A-00520

ET-MINI LOGIC LEVEL BI นี้จะเป็น LOGIC LEVEL แบบ BIDIRECTIONAL ที่ใช้ MOSFET ในการทำงาน เป็นบอร์ดที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณทางลอจิก ระหว่างอุปกรณ์ที่เป็น 5V กับอุปกรณ์ที่เป็น 3.3V โดยใช้ MOSFET ในการทำงานเชื่อมต่อ ซึ่งจะทำให้สามารถแปลงสัญญาณลอจิกได้ทั้งสองทิศทาง ทำให้สะดวก ต่อการนำไปใช้งาน

180.-
ET-IR REMOTE O/P V1 (P-ET-A-00519

ET-IR REMOTE I/O V1 เป็นบอร์ดสำเร็จรูป รับสัญญาณจาก REMOTE แบบ IR ทั่วไป นำมาใช้ควบคุมการทำงาน เปิด ปิด อุปกรณ์ต่างๆ โดยในตัวจะมี RELAY ขนาด 6A ให้ 1 ตัว พร้อมขั้วต่อ และยังมี PORT สัญญาณ OUTPUT TTLไปต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้อีก 8 ช่องสัญญาณแยกอิสระกัน
แสดงการต่อใช้งาน OUTPUT-RY0 ควบคุมการ ON/OFF ของ LAMP ด้วย REMOTE
แสดงการต่อใช้งาน OUTPUT-TTL ควบคุมการ ON/OFF ของ LAMP ด้วย REMOTE
สำหรับ REMOTE IR ที่จะนำมาใช้งานนั้น สามารถใช้ REMOTE TV ทั่วๆ ไปได้ ซึ่งเวลาใช้งานจะต้องนำ REMOTE มาทำการ LEARNING กับตัวกล่อง ET-IR REMOTE O/O V1 เสียก่อน เพื่อบันทึกปุ่มที่จะใช้ CONTROL ตัวอย่าง REMOTE ที่ทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ เช่น NEC, SONY, RC5 (PHILIP), RC6, DISH, SHARP, PANASONIC, JVC, SANYO ฯลฯ

690.-
ET-REMOTE DISTANCE (P-ET-A-00518

ET-REMOTE DISTANCE เป็นบอร์ดวงจรพร้อม MODULE วัดระยะทางด้วยคลื่น ULTRASONIC รุ่น HC-SR04 โดยจะส่งสัญญาณคลื่อน ULTRASONIC ออกไป และเมื่อกระทบวัตถุ สัญญาณคลื่น ULTRASONIC จะสะท้อนกลับมา เข้ายังชุดส่วน CONTROL ซึ่งจะทำหน้าที่อ่านค่าสัญญาณออกมาเป็นระยะทาง (เซนติเมตร) แสดงผลที่วัดได้ออกทาง LED-7 SEGMENT และทางขั้ว PORT RS232

890.-
ET-3G UC20 (P-ET-A-00511

ET-3G UC20 บอร์ดรุ่นใหม่ของทาง อีทีที เป็นชุดเรียนรู้ และพัฒนาระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ โดยใช้โมดูล UMTS / HSPA+ รุ่น UC20G ของบริษัท QUECTEL ใช้ได้กับระบบ 3G และ GSM พร้อมทั้งยังมีระบบ GNSS ในตัวใช้กับระบบ GPS และ GLONASS ได้อีกด้วย

3,450.-
ET-RS232/1-WIRE (P-ET-A-00512

เป็นชุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประเภท 1-WIRE ตามมารตฐาน และข้อกำหนดของ DALLAS หรือคือ MAXIM INTEGRATED ลดปัญหาในการอ่านเขียน อุปกรณ์ประเภท 1-WIRE ที่ต้องใช้ค่าความแม่นยำ ของช่วงเวลาเป็นอย่างมาก โดยในชุดนี้เลือกใช้ตัวไอซี เบอร์ DS2480B โดยเป็นชิพ ที่ถูกออกแบบใน การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 1-WIRE โดยเฉพาะ จาก 1-WIRE ให้สามารถต่อทาง PORT RS232 ซึ่งจะง่าย และสะดวกเป็นอย่างมาก ในการต่อ ใช้งานกับอุปกรณ์ 1-WIRE

 

790.-
ET-REMOTE LAN V1 (P-ET-A-00507

เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้เป็น INPUT/OUTPUT ขนาด 24 BIT ใช้งานต่องานระบบ ETHERNET LAN โดยตัว MCU ของบอร์ดจะมีชุดเฟิร์มแวร์คำสั่งใช้งานให้เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ต้องการใช้งานบอร์ดนี้ที่เป็น INPUT/OUTPUT ผ่านทางระบบ LAN ก็เพียงแต่ใช้คำสั่งตามรูปแบบที่มีให้ส่งไปยังบอร์ดตามรูปแบบของ TCP/IP ทำให้สะดวกในการใช้งาน เป็นอย่างมาก ลดขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม

1,290.-
ET-NINI PWR5/ADJ-3A (P-ET-A-00506

เป็นชุด POWER SUPPLY แบบ Switching Regulator ในแบบวงจร Step-Down Voltage Regulator โดยมีแรงดันทางด้านขาออก 2 ชุดคือ 5 VDC และ แบบปรับค่าได้ โดยที่สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 A

350.-
ET-MINI POWER RELAY (P-ET-A-00503

เป็นบอร์ด POWER RELAY 1 OUTPUT มีหน้าสัมผัส RELAY แบบ NO ขนาดกระแสสูง
สุด 30A/240VAC 30A/30VDC ขนาดไฟ DC COIL RELAY 12VDC, สามารถต่อใช้กับ
บอร์ดที่เป็น 3.3V หรือ 5V ได้

180.-
ET-MINI MCP23017 (P-ET-A-00501

เป็นบอร์ดขยายจำนวน PORT I/O ให้กับ MCU ต่างๆ โดยมีขนาด 16 BIT I/O สามารถต่อกับ MCU ที่ใช้ไฟ
ได้ตั้งแต่ 1.8V - 5.5V

160.-
ET-mini PWR ADJ (P-ET-A-00499

ET-MINI PWR-ADJ เป็นบอร์ด DC POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING STEP DOWN REGULATOR โดยสามารถปรับค่า OUTPUT DC ได้เอง หรือเลือก JUMPER เป็น DC OUTPUT 5V หรือ 3.3V ได้

 

270.-
ET-CONV MINI USB-B (P-ET-A-00494

เป็นตัว CONVER จากขั้ว USB TYPE B แบบ 5 PIN MINI ให้เป็นขั้วแบบ PINHEADERตัวผู้ 6PINและขั้ว TERMINAL6PIN ขนาด PCB 4.1 x 2.5 cm.

 

40.-
ET-CONV USB-A (P-ET-A-00495

เป็นตัว CONVER จากขั้ว USB TYPE A แบบ 4 PIN ให้เป็นขั้วแบบ PIN HEADER ตัวผู้ 5 PIN และขั้ว TERMIANL 5 PIN ขนาด PCB 4.1 x 2.5 cm.

40.-
ET-CONV DC JACK V2 (P-ET-A-00496

เป็นตัว CONVER จากขั้ว DC POWER JACK ขนาด 2.5 mm. ให้เป็นขั้วแบบ PINHEADER ตัวผู้ 3PIN และขั้ว TERMINAL 3PIN ขนาด PCB 2.3 x 2.5 cm.

18.-
ET-CONV BB PWR (P-ET-A-00497

เป็นชุด CONVER จากขั้ว TERMINAL 2 PIN และขั้ว 2PINWAFER2.50mm. ตัวผู้เป็นขั้วแบบ PIN HEADER 6 PIN ออกแบบให้ต่อเป็นขั้วจ่ายไฟให้กับ PROJECTBOARD ขนาด PCB 1.3 x 2.5 cm.

 

12.-
ET-BASE W5100 (P-ET-A-00492

ET-BASE W5100 เป็นบอร์ดตัวกลางในการ เชื่อมต่อระหว่างบอร์ด ET-MINI W5100 กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ของ อีทีที ที่ใช้ขั้ว ต่อมาตรฐาน 10 PIN ของ อีทีที

 

180.-
ET-REMOTE AUDIO (P-ET-A-00491

ET-REMOTE AUDIO เป็นบอร์ดสำเร็จรูปที่สามารถเล่นเสียงข้อความที่บันทึกไว้แล้ว ในหน่วยความจําของบอร์ด โดยการสั่ง งานผ่านทาง PORT RS232 โดยผู้ใช้สามารถนำเสียง ที่เป็นคำพูดแบบต่างๆ มาเรียงต่อเนื่องกัน เพื่อให้ได้เป็นคำพูดตามประโยคต่างๆ ได้โดยง่าย เช่น จำนวนตัวเลขต่างๆ จำนวนเงิน บอกวันเวลาต่างๆ คำพูดขอบคุณ ฯลฯ และคำที่พูดนั้นก็เป็นภาษาไทยด้วย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ

890.-
ET-BASE GSM SIM900 (P-ET-A-00488

ET-BASE GSM SIM900 เป็นอีกบอร์ดหนึ่งของทาง อีทีที เป็นชุดเรียนรู้ และพัฒนาระบบการสื่อสาร ทางโทรศัพท์มือถือ โดยใช้โมดูลของทางบริษัท SIMCOM รองรับความถี่ GSM / GPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz โดยสั่งงานผ่านทาง Port สื่อสารแบบอนุกรม RS232 ด้วยชุดคำสั่ง AT COMMAND

1,890.-
ET-GSM REMOTE I/O (P-ET-A-00484

ET-GSM REMOTE I/O เป็นชุดรับคำสั่งงาน Input/Output ผ่านระบบสื่อสารโทรศัพท์ ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ และระบบโทรศัพท์ตามบ้าน โดยตัว ET-GSM REMOTE I/O ทำงานผ่านทาง MODULE ระบบโทรศัพท์มือถือ จึงสะดวกในการติดตั้ง และพกพาไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ สามารถใช้ได้กับบริการในประเทศไทยได้ทุกค่าย ในระบบ GSM ทั้ง 850MHz, 900MHz, 1800MHz และ 1900MHz

4,250.-
ET-MINI W5100 (P-ET-A-00478

ET-MINI W5100 ... เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระบบ สื่อสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ไม่มี PORT Ethernet กับโครงข่าย Ethernet โดยบอร์ดนี้จะใช้ชิพ Ethernet Controller เบอร์ W5100 ของบริษัท WIZnet ซึ่งข้อดีของ ชิพเบอร์นี้ คือ มี Hardwired TCP/IP stack ในตัวชิพเลย ไม่ต้องมาเขียน Software TCP/IP Stack ภายนอกอีก ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และไม่เปลืองทรัพยากร ระบบของไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มาต่อร่วมด้ว

 

590.-
ET-MINI ISD2548 (P-ET-A-00473

เป็นบอร์ด MINI ที่ใช้สำหรับบันทึกเสียง และเล่นกลับเสียงที่เราบันทึกไว้ได้ เหมาะสำหรับงานที่ต้อง
ใช้บันทึกเสียง ที่มีความยาวไม่เกิน 48 วินาที ควบคุมการบันทึก และการเล่นกลับโดยใช้ต่อกับ MCU ในแบบ SERIAL DATA (SPI) โดยผ่านทาง IC 74HC595 เพื่อลดจำนวนการใช้งานของขา I/O ของ MCU ที่จะนำมาต่อ

320.-
ET-MINI USB-TTL (P-ET-A-00465

เป็นบอร์ดเปลี่ยนสัญญาณจาก PORT USB ของระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณการเชื่อมต่อ
แบบอนุกรม UART โดยให้ระดับสัญญาณเป็นแบบ TTL ทำให้เหมาะในการนำไปต่อโดยตรงเข้ากับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ

270-
ET-MINI SPI Micro SD (P-ET-A-00431

ET-MINI SPI MicroSD เป็นบอร์ด เชื่อมต่อระหว่าง MCU กับการ์ดหน่วยความจำ โดยรองรับการ์ดหน่วยความจำ ทั้งแบบ SD Card และ Micro-SD Card (บนบอร์ดติดตั้งเฉพาะตัวอ่าน Micro SD Card) โดยใช้การเชื่อมต่อ กับการ์ดหน่วยความจำในโหมด SPI ใช้สัญญาณในการติดต่อสื่อสาร 4 เส้นสัญญาณ โดยภายในบอร์ด ได้จัดให้มีวงจร แปลงระดับสัญญาณโลจิก (74LCX245) พร้อมวงจร Regulate 3.3V/1A ไว้ด้วย เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ การ์ดหน่วยความจำ กับ MCU ที่เป็นระบบ 5V ได้โดยตรง

210.-
ET-MINI SPI SD (P-ET-A-00432

ET-MINI SPI SD เป็นบอร์ด เชื่อมต่อระหว่าง MCU กับการ์ดหน่วยความจำ โดยรองรับ การ์ดหน่วยความจำ ทั้งแบบ SD Card และ Micro-SD Card (บนบอร์ดติดตั้งเฉพาะตัวอ่าน SD Card)โดยใช้การเชื่อมต่อกับการ์ดหน่วยความจำใน โหมด SPI ใช้สัญญาณในการติดต่อสื่อสาร 4 เส้นสัญญาณ โดยภายในบอร์ด ได้จัดให้มีวงจร แปลงระดับสัญญาณโลจิก (74LCX245) พร้อมวงจร Regulate 3.3V/1A ไว้ด้วย เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ การ์ดหน่วยความจำ กับ MCU ที่เป็นระบบ 5V ได้โดยตรง

210.-

ET-OPTO AC-OUT4 PLUS (P-ET-A-00458) 

บอร์ดทำหน้าที่เป็น OUTPUT ON/OFF ในระบบไฟ AC ใช้กับแรงดัน 220VAC/25A ขนาด 4 ช่อง INPUT และ OUTPUT ในแต่ละช่อง แยกจากกัน พร้อม FUSE ขนาด 30A แยกช่องกัน ใช้อุปกรณ์ TRIAC และวงจร ZERO CROSSING ลดปัญหาสัญญาณรบกวนในขณะการ เปิด-ปิด

 

1,650.-
ET-10PIN ET-CONV 3/5M (P-ET-A-00461

เป็นบอร์ดวงจรขนาดเล็ก พร้อม 2 ขั้วต่อ 10PIN ET BUS I/O ออกแบบให้สามารถต่อเข้ากับสายแพร์ 10PIN ได้โดยสะดวก ใช้ในการเชื่อมต่อ

130.-

ET-MINI PWR3.3-3A (P-ET-A-00457) 

เป็นชุด POWER SUPPLY ในแบบวงจร STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR ขนาด OUTPUT 3A ใช้ IC เบอร์ LM2576 โดยมีขนาดของ OUTPUT VOLTAGE

280.-

ET-MINI PWR5-3A (P-ET-A-00455) 

เป็นชุด POWER SUPPLY ในแบบวงจร STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR ขนาด OUTPUT 3A ใช้ IC เบอร์ LM2576 โดยมีขนาดของ OUTPUT VOLTAGE

280.-

ET-MINI PWR12-3A (P-ET-A-00456) 

เป็นชุด POWER SUPPLY ในแบบวงจร STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR ขนาด OUTPUT 3A ใช้ IC เบอร์ LM2576 โดยมีขนาดของ OUTPUT VOLTAGE

 

280.-
ET-MINI RTC DS3232 (P-ET-A-00460

        ชุดต่อวงจรในแบบ I2C BUS เป็นวงจร RTC ที่มีส่วนของ CRYSTAL OSC อยู่ในตัวของไอซี ทำให้มีความเที่ยงตรงของเวลา ในการทำงานสูง กว่า RTC ที่ใช้ CRYSTAL ภายนอก

350.-
ET-MINI SPI CAN CONTROL V1.0 (P-ET-A-00441) 

เป็นบอร์ด CAN CONTROLLER พร้อมทั้ง CAN DRIVER ใช้การเชื่อมต่อกับบอร์ดภายนอกทาง SPI โดยเลือกใช้ตัว CAN CONTROLLER เบอร์ MCP2515 ของทาง MICROCHIPS และ CAN DRIVER เบอร์ SN65HVD232D ของทาง TEXAS INSTRUMENTS สามารถรองรับการสื่อสารกับระบบ CAN ภายใต้มาตรฐาน CAN 2.0B รองรับการสื่อสาร CAN ทั้งแบบ STANDARD FRAME, EXTEND FRAME และ
REMOTE FRAME

... บอร์ด ET-MINI SPI CAN นี้เหมาะสำหรับนำไปใช้ปรับปรุงระบบเดิม เพิ่มการสื่อสารผ่าน ทางระบบ CAN แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับ MCU ต่างๆ ที่มีโมดูล CAN อยู่ภายในตัว MCU แล้ว

310.-
ET-CAN DRIVER (P-ET-A-00434

เป็นบอร์ด CAN TRANSCEIVERS ใช้สำหรับการสื่อสาร CAN BUS โดยเลือกใช้ IC CAN TRANSCEIVERS เบอร์ SN65HVD232D ของบริษัท TEXAS INSTRUMENTS รองรับการสื่อสารแบบ CAN ตามมาตรฐาน ISO-11898 ใช้สำหรับทำ หน้าที่แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าของ CAN LOGIC ให้เป็นสัญญาณ DIFFERENTTIAL CAB BUS ( ± 25V ) โดยบอร์ด ET-CAN DRIVER จะต้องนำไปใช้งานต่อร่วมกับ MCU
ที่มีวงจร CAN CONTROLLER อยู่ภายในตัว หรือต่อกับชิพ CAN CONTROLLER

190.-
ET-GPS START KIT (P-ET-A-00452) 
ET-GPS START KIT ... เป็นบอร์ดสำเร็จใช้ในการรับสัญญาณ GPS ในการกำหนดตำแหน่งบนโลก จากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก โดยเป็นบอร์ดสำเร็จพร้อมใช้งาน โดยประกอบด้วยบอร์ด START KIT, ET-MINI GPS และ GPS ANTENNA ผู้ใช้สามารถนำไปต่อใช้งานได้โดยสะดวกกับบอร์ดควบคุมต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น ค่าพิกัดต่างๆ ตำแหน่งบนพื้นโลก หรือนำไปเป็นค่ามาตรฐานให้กับระบบต่างๆ ที่ต้องการใช้ค่าเวลาที่เที่ยงตรง ฯลฯ
2,590.-
ET-MINI GPS (P-ET-A-00451

ET-MINI GPS ... เป็นบอร์ดที่มีเฉพาะตัว MODULE GPS และอุปกรณ์ประกอบ IC REGULATORS, IC LEVEL SHIFTER เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำ MODULE GPS ไปต่อประกอบบอร์ดในการใช้งานด้วยตัวเอง หรือ ผู้ที่ต้องการต่อ บอร์ด GPS ในการทดลองเอง

1,750.-
GPS ANTENA GPS-GAA1575A (A-IC-M-00027) 
สายอากาศสำหรับอุปกรณ์ GPS ในแบบ ACTIVE ANTENNA 3.3V แบบ MAG NETIC MOUNTขั้วต่อสายเป็นแบบ SMA ตัวผู้ ความยาวสาย 5 เมตร
450.-
ET-USB TO USB ISOLATION (P-ET-A-00446) 

ET-USB TO USB ISOLATION เป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ USB PORT ของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะกรณีของเครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK ต่างๆ แก้ไขปัญหา ในเรื่องของสัญญาณ GND ที่แตกต่างกัน,สัญญาณไฟฟ้าที่ผิดปกติที่อาจรั่วมาเข้ายัง USB PORT ที่อาจจะทำให้เครื่องเสียหาย

1,290.-

ET-USB TO RS232 ISOLATION (P-ET-A-00447) 

ET-USB TO RS232 ISOLATION จะมีหลักการทำงานเช่นเดียวกันชุด ET-USB TO USB ISOLATION แต่จะเปลี่ยนจาก USB PORT ISOLATION เป็นแบบ RS232 PORT ISOLATION แทน โดยจะแยกระบบของทาง USB และด้าน RS232 ออกจากกัน

1,590.-
ET-MINI 74165 (P-ET-A-00419) [ดาวน์โหลด Catalog
เป็นชุด SHIFT REGISTER PARALLEL-TO-SERIAL DATA CONVERSION ขนาด 8 บิต แบบ PARALLEL-IN, SERIAL-OUT ใช้สื่อสารแบบ SPI คือ รับข้อมูลเข้ามาในแบบขนาน และส่งข้อมูลออก OUTPUT ในแบบอนุกรม รองรับความถี่ CLOCK สูงสุด 35 MHz
120.-
ET-MINI TPIC6B595 (P-ET-A-00420) [ดาวน์โหลด Catalog
เป็นชุด POWER SHIFT REGISTER ขนาด 8 บิต แบบ SERIAL-IN เป็น PARALLEL-OUT ใช้สื่อสารแบบ SPI คือ รับข้อมูลเข้ามาในแบบอนุกรม และส่งข้อมูลออกทาง OUTPUT ในแบบขนาน โดย OUTPUT ในแต่ละบิต จะเป็นแบบ OPEN DRAIN สามารถรองรับกระแสโหลดได้สูงสุด 500 mA แรงดันโหลดสูงสุด 50 V ขั้วต่อ V-OUT เป็นแบบ TERMINAL 2 PIN, ขั้วต่อ OUTPUT เป็นแบบ 10 PIN BLOCK, ขั้วต่อ INPUT แบบ 8 PIN เป็นแบบ PIN HEADER ตัวผู้ และตัวเมีย
120.-

ET-REMOTE MP3 V2 (P-ET-A-00471) [Catalog Thai/ Eng]
เป็นบอร์ดถอดรหัส MP3 รุ่นใหม่ ในราคาที่ถูกลง โดยรับคำสั่งทาง RS232 PORT ในการควบคุมการเล่นไฟล์จาก MEMORY CARD SD-MICRO ที่เก็บในรูปแบบของ
MP3 หรือ WAV โดยใช้ตัวถอดรหัส MP3 ใช้เบอร์ VS1003B ของบริษัท VLSI โดยเป็นไอซีถอดรหัส MP3 ที่มีคุณภาพเสียงที่ดีมาก สามารถนำบอร์ดนี้ไปประยุกต์
ใช้งานจัดทำโฆษณา, งานแสดงสินค้า, งานพิพิธภัณฑ์

The latest Board MP3 Decoder that is cheap at the price. It receives Commands through RS232 PORT to control to play files from MEMORY CARD ‘SD-MICRO’ in the format of MP3 or WAV. It uses the device No.VS1003B from VLSI to be MP3 Decoder; this IC MP3 Decoder has high-quality sound, so it is suitable for applying for advertisement, exhibition, or museum.

1,250.-
ET-MINI MP3 V2 (P-ET-A-00413) [ดาวน์โหลด Catalog
ชุดถอดรหัสไฟล์ MP3/WMA/MIDI เพื่อแปลงเป็นเสียง โดยในรุ่นที่สองนี้ได้เลือกใช้ ไอซี ของ VLSI เบอร์ VS1003B (ของแืท้จาก VLSI ไม่ใช่ของ COPY) เป็นไอซีถอดรหัสไฟล์ MP3 ที่มีคุณภาพที่ดีมาก และใช้งานง่ายที่สุดตัวหนึ่ง พร้อมทั้งมีภาค OUTPUT แบบ Analog สัญญาณเสียงในแบบ Stereo
650.-
ET-MP3 STAND ALONE MODULE (P-ET-A-00415) [ดาวน์โหลด Catalog
เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาเป็นบอร์ดเสริมการใช้งานให้กับบอร์ด ET-MINI MP3 V2 ให้สามารถเล่นไฟล์ MP3 ได้โดยตรงจาก SD CARD ไม่ต้องต่อกับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เพียงแค่เสียบโมดูลเข้าไปบนบอร์ด ET-MINI MP3 V2 จากนั้นจ่ายไฟ 3V-3.3V เข้าบอร์ดก็สามารถเล่นไฟล์ MP3 ได้ทันที
200.-
ET-RS232 SOLATION MINI (P-ET-A-00391) [ดาวน์โหลด Catalog
ET-RS232 ISOLATION MINI ... เป็นอุปกรณ์ต่อทาง PORT RS232 แบบ DB 9 PIN ขนาดเล็ก ใช้กับ PORT RS232 ที่มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณ GND ที่แตกต่างกัน ป้องกันปัญหาความเสียหาย ที่เกิดจากไฟผิดปกติ หรือฟ้าผ่าเข้ามายังระบบสายได้ โดยการแยกระบบ GND และวงจร RS232 ด้วยระบบ OPTO ISOLATION ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหมดทั้งระบบ
1,150.-
ET-USB/RS422/485 V2 (P-ET-A-00372)
ชุดเปลี่ยนสัญญาณการสื่อสาร USB Port เป็นแบบ RS422/485 ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เหมาะสำหรับนำคอมพิวเตอร์ PC ใช้งานต่อกับ Port RS422 หรือ RS485 เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม ต่อระบบเครือข่าย (Network) หรือในกรณีต้องการต่อในระยะทางไกลๆ โดยสามารถใช้งานได้ไกลถึง 1.2 กิโลเมตร
1,050.-
ET-USB/RS422/485 OPTO ISOLATION V2 (P-ET-A-00373) 
ชุดเปลี่ยนสัญญาณการสื่อสาร USB Port เป็นแบบ RS422/485 แบบ Isolation เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ในการเปลี่ยนสัญญาณเป็นแบบ RS422 หรือ RS485 เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสินค้ารุ่นนี้ใช้วงจรแยกสัญญาณออกจากกัน ระหว่างส่วนของคอมพิวเตอร์ PC กับส่วนของวงจร RS422/485 ด้วยวงจร OPTO Isolation ป้องกันความเสียหาย ที่เกิดจากระบบไฟฟ้าผิดปกติ หรือ เหตุฟ้าผ่าเข้ามาใน ระบบสายสัญญาณ โดยจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งระบบ และช่วยลดปัญหาสัญญาณรบกวน
1,890.-
ET-INOUT24 V2.0 (P-ET-A-00368) เป็นบอร์ดขยาย INPUT/OUTPUT ใหม่มา
ทดแทน ET-INOUT24 โดยเปลี่ยนขนาดของตัว RELAY ให้ใช้งานกับกระแสได้สูงขึ้นเป็น
ขนาด 10A ,เพิ่มการใช้งานของส่วน INPUT OPTO ให้สามารถตั้งใช้กับ INPUT 5V, 12V
และ 24V ได้ และนอกจากนี้ยังเพิ่มเติม...
2,750.-
ET-ICDX V1.0 (P-ET-A-00361) เป็นชุดใช้สำหรับ IN - CIRCUIT DEBUGGER และ PROGRAMMER CPU ในตระกูล PIC และ dsPIC ของบริษัท MICROCHIP มีความสามารถเทียบเท่าชุด MPLAB ICD2 ทำงานร่วมกับโปรแกรม MPLAB1,450.-
ET-MINI RELAY2 (P-ET-A-00380) เป็นบอร์ดในรุ่น MINI ของทาง อีทีที ใช้วงจร
RELAY ขนาดเล็ก LOW POWER 2 ชุด
180.-
ET-GSM SIM900B (P-ET-A-00435) เป็นบอร์ดพร้อมโมดูลโทรศัพท์ รุ่น SIM900B ของบริษัท SIMCOM รองรับความถี่โทรศัพท์ มือถือ โทรศัพท์มือถือ QUAD-BAND คือ 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz สามารถรองรับระบบของผู้ให้บริการทั้ง TRUE, DTAC, AIS 3,050.-
ET-MINI ENC28J60 (P-ET-A-00346) เป็นบอร์ดในรุ่น ET-MINI โดยเป็นโมดูล ที่ออกแบบมาเพื่อเป็น ตัวกลางในการเชื่อม ต่อระบบการสื่อสารระหว่างบอร์ด ไมโครคอนโทรเลอร์ กับโครงข่าย ETHERNET 570.-
ET-25LC256 (P-ET-A-00345) เป็นบอร์ดพร้อมหน่วยความจำ EEPROM เบอร์ 25LC256 ของบริษัท MICROCHIP เชื่อมต่อแบบ SPI ออกแบบให้ใช้คู่กับชุด ET-PIC24WEB V1 และชุด ET-dsPIC33WEB V1 โดยใช้คู่กับบอร์ด ET-MINI ENC28J60
120.-
ET-USB FLASH DRIVER คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบให้สามารถต่อเข้ากับหน่วยความจำประเภท FLASH DRIVER USBให้สามารถใช้คำสั่งในการอ่าน เขียนไฟล์ข้อมูล, ลบไฟล์, สร้างไฟล์ และคำสั่งอื่น ๆ ผ่านทาง PORT RS232 .... 1,250.-
ET-OPTO DC MOTOR (P-ET-A-00276): เป็นบอร์ดใช้งานอิสระ หรือต่อเข้ากับบอร์ด MICRO CONTROLLER ต่างๆ ใช้ควบคุมการทำงานของตัว DC MOTOR ให้หมุน ซ้าย, ขวา และควบคุม SPEED ของตัว DC MOTOR ออกแบบใช้กับ DC MOTOR กระแสสูงได้ๆ 490.-
ET-OPTO AC DIMMER : บอร์ด OUTPUT 220VAC ขนาด 6A จำนวน 1 OUTPUT ต่อร่วมกับบอร์ด CONTROL ของอีทีที ใช้ควบคุมเฟสของสัญญาณไฟ 220VAC ให้มีระดับแรงดัน OUTPUT ได้ตามต้องการ 420.-
ET-REMOTE MP3 V1.0 : บอร์ดรับคำสั่งทาง PORT RS232 หรือ RS485 ในการสั่งงานควบคุมการเล่นไฟล์จาก MEMORY CARD ที่เก็บในรูปของ MP3 ให้เล่นตามการสั่งงานจาก PORT RS232 หรือ RS485 สามารถนำไปใช้งานต่างๆ เช่น งานนิทรรศการพร้อมการบรรยายอัตโนมัติต่างๆ, ห้องจัดแสดงสินค้า, อุปกรณ์แนะนำสถานที่ ฯลฯ 1,950.-
ET-MINI MCP4922 DAC 12 BIT : บอร์ดตระกูล MINI I/O โดยเป็นบอร์ด D TO A ขนาด 12 BIT 2 ช่อง ใช้ไอซีเบอร์ MCP4922 ของ MICRO CHIP 270.-
ET-MINI SPI DATA FLASH : บอร์ดตระกูล MINI I/O เป็นบอร์ดหน่วยความจำแบบ FLASH ขนาด 2 MBYTE โดยใช้ไอซีเบอร์ AT45DB16 ต่อใช้งานแบบ SPI, POWER SUPPLY 3.3 VDC 270.-
ET-MINI PWR DUAL 5 / ET-MINI PWR DUAL 12 : บอร์ด POWER SUPPLY แบบมี OUTPUT เป็นแบบไฟบวก และลบ จาก INPUT ไฟบวกย่างเดียว  โดยมี 2 รุ่น คือ รุ่นไฟบวกลบ 5V คือรุ่น ET-MINI PWR DUAL 5 และไฟบวกลบ 12V คือรุ่น ET-MINI PWR DUAL 12 270.-
ET-MINI MP3 : บอร์ดถอดรหัส MP3 เพื่อแปลงเป็นเสียง ใช้ไอซี เบอร์ VS1002D เป็นไอซีประจำบอร์ด คุณภาพเสียงที่ดีมากกว่า MP3 ทั่วไป ต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ SPI 650.-
ET-MINI SD/MMC : บอร์ดพร้อม SOCKET MEMORY CARD แบบ SD และ MMC จัดขาสัญญาณให้สามารถนำไปต่อใช้งานกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ได้โดยง่าย สามารถนำไปใช้คู่กับ MINI MP3 ได้ 180.-
ET-MINI LOGIC LEVEL : บอร์ดวงจรที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณลอจิกระหว่างอุปกรณ์ 5V กับอุปกรณ์สัญญาณประเภท 3.3V (หรือ 3V) โดยใช้ไอซี 74LCX245 เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ พร้อมวงจร REGULATOR 3.3V บนบอร์ด 130.-
ET-MINI AUDIO OUT : บอร์ดวงจรขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมลำโพงบนบอร์ด พร้อม STEREO JACK สำหรับเชื่อมต่อกับชุดลำโพงหูฟังหรือชุดเครื่องขยายเสียงภายนอก 180.-
ET-MINI 232-TTL2 : ใช้ต่อทดลองหรือต่อใช้งานวงจร RS232 ที่สามารถต่อใช้งานได้ขนาด VCC 3V ถึง 5VDC ต่อวงจร RS232 ได้ 2 ช่อง แบบ 4 PIN ETT ขั้วต่อ HEADER ตัวผู้ 6 PIN และตัวเมีย 6 PIN ใช้ IC DRIVER เบอร์ ADM3232 หรือเบอร์แทน 130.-
ET-MINI 232-TTL3 : ใช้ต่อทดลองหรือต่อใช้งานวงจร RS232 ต่อใช้กับ VCC 5VDC ต่อวงจร RS232 ได้ 2 ช่อง แบบ 4 PIN ETT ขั้วต่อ HEADER ตัวผู้ 6 PIN และตัวเมีย 6 PIN ใช้ IC DRIVER เบอร์ MAX232 130.-
ET-MINI DC-MOTOR : ต่อทดลองการใช้งานของ วงจร DC MOTOR พร้อมวงจรส่วน OPTO INPUT SENSOR แบบ 2 ช่อง สัญญาณ ใช้ในการทดสอบทิศทางการหมุนและทดสอบความเร็วของ DC MOTOR พร้อมชุดใบพัดตัดแสง 320.-
ET-MINI PW5 : POWER SUPPLY ในแบบวงจร STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR ใช้ IC เบอร์ LM2575-5 รับ INPUT DC POWER 9-35V ให้ OUTPUT 5VDC ขั้ว INPUT เป็น DC JACK ขนาด 2.5 mm. 180.-
ET-MINI SMCC-547 : ต่อทดลองวงจรของ STEPPING MOTOR โดยมีวงจรขับใช้ TR BC547 4 ตัว พร้อม LED แสดงสถานะการทำงาน และตัว STEPPING MOTOR ขนาดเล็กแบบ 4 ขด 240.-
ET-MINI 422/485 : ใช้ต่อทดลองหรือต่อใช้งานวงจร RS422/485 โดยใช้ IC 75176 จำนวน 2 ตัว ต่อในแบบ RS422 หรือ RS485 พร้อม JUMPER เลือก SET ใช้งาน ขั้วต่อ HEADER ตัวผู้ 5 PIN และตัวเมีย 5 PIN 130.-
ET-MINI 24XX : ต่อทดลองและใช้งานกับระบบ I2C โดยใช้ IC EEPROM ขนาด 2 KBYTE เบอร์ 24LC16 จำนวน 4 ตัว ต่อให้สามารถเลือกใช้งานคนละตำแหน่ง ของ I2C ได้ ขั้วต่อ HEADER ตัวผู้ 4 PIN และตัวเมีย 4 PIN 200.-
ET-MINI 3 TO 5 TTL : วงจรต่อเปลี่ยนแปลงสัญญาณในระดับ 3V ให้เป็นสัญญาณในระดับ 5V จำนวน 8 ช่อง ใช้ต่อระหว่างวงจร หรือ CPU ที่มีระดับสัญญาณ 3V ซึ่งไม่สามารถต่อเข้ากับวงจรที่มีระดับสัญญาณ 5V ได้โดยตรง 130.-
ET-MINI DS1307 : ต่อวงจรในแบบ I2C BUS โดยเป็นวงจร RTC ใช้เบอร์ DS1307 ขนาด 8 PIN พร้อมวงจร BATTERY 3V ใช้ BACKUP ข้อมูลของตัว RTC ขั้ว INPUT สัญญาณเข้าแบบ 5 PIN ตัวผู้และตัวเมีย 200.-
ET-MINI PCF8574 : ต่อวงจรในแบบ I2C BUS เป็นวงจรประเภท PORT I/O ขนาด 8 BIT โดยเลือกใช้ IC เบอร์ PCF8574 พร้อม JUMPER เลือกตำแหน่งของตัว IC ในระบบ I2C BUS.. 200.-
ET-MINI PCF8583 : ต่อวงจรในแบบ I2C BUS โดยจะเป็นวงจรในแบบ RTC ใช้เบอร์ PCF8583 ของบริษัท PHILIPS พร้อมวงจร BATTERY 3V ใช้ BACKUP ข้อมูลตัว RTC และ TACT SW ใช้นับความถี่ของสัญญาณอื่นๆ 200.-
ET-MINI 74HC595 : ต่อวงจร TTL ไอซี ประเภท SERIAL TO PARALLEL โดยใช้เบอร์ 74HC595 จำนวน 1 ตัว ให้ OUTPUT ได้เป็นขนาด 8 BIT OUTPUT โดยมี INPUT เป็นแบบขั้ว 6 PIN ตัวผู้และตัวเมีย ขั้ว OUTPUT เป็น 10 PIN BLOCK 130.-
ET-MINI KEY 4X4 : KEY SW ขนาด 4 X 4 (16ตัว) ต่อในแบบ MATRIX ใช้ TACT SW ขนาด
 5 X 5 mm. ขั้วต่อของชุด KEY SW ออกเป็นแบบ 10 PIN ET BOX HEADER
130.-
ET-MINI SEG-A : เป็นวงจร ... LED 7-SEGMENT สีแดง ขนาด 1 หลัก พร้อมวงจร R ต่อกับ 7-SEGMENT ขั้วต่อ INPUT เป็นแบบ 10 PIN ตัวเมียสามารถต่อเข้ากับขั้วต่อ I/O แบบ 10 PIN ของ อีทีที ได้โดยตรง 60.-
ET-MINI SEG-K : เป็นวงจร ... LED 7-SEGMENT สีแดง ขนาด 1 หลัก พร้อมวงจร R ต่อกับ 7-SEGMENT ขั้วต่อ INPUT เป็นแบบ 10 PIN ตัวเมียสามารถต่อเข้ากับขั้วต่อ I/O แบบ 10 PIN ของ อีทีที ได้โดยตรง 60.-
ET-jrLPT V1.O  : เป็นบอร์ดที่ต่อเข้ากับ Printer Port  ของเครื่อง PC ทำให้มี Port Input/Output ใช้งาน 24 Bit หรือ 3 Port โดยมีขั้วต่อออกเป็นแบบ 34 Pin ET-BUS I/O และยังมีส่วนของ PCB ให้มีพื้นที่ต่ออุปกรณ์เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ขึ้นมา  สามารถต่อใช้งานกับบอร์ดต่างๆของอีทีทีได้มากมาย  560.-
ET-BASE LPT V1.0  : เป็นบอร์ดที่ต่อเข้ากับ Printer Port  ของเครื่อง PC ทำให้มี Port Input/Output ใช้งาน 24 Bit หรือ 3 Port โดยมีขั้วต่อออกเป็นแบบ 34 Pin ET-BUS I/O สามารถต่อใช้งานกับบอร์ดต่างๆของอีทีทีได้มากมาย 490.-
ET-RS SERVO V1 : เป็นบอร์ดคอนโทรลสำเร็จรูปที่ช่วยให้การควบคุมการสั่งงาน SERVO ต่างๆ สามารถทำได้โดยง่าย ลดระยะเวลาในการพัฒนา ระบบควบคุม SERVO ต่างๆ การทำและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ต่อเข้ากับบอร์ดคอนโทรล ต่างๆ ของทางอีทีที หรือทาง COMPUTER PC ผ่านทาง PORT RS232 1,390.-
ET-RS422 / 485  ISOLATION V2.0 : เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณการสื่อสารจากแบบ RS232C เป็นแบบ  RS422 / 485 แบบ ISOLATION 1,980.-
ET-RS422 / 485 V2.0 :เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณการสื่อสารจากแบบ RS232C ป็นแบบ  RS422 / RS485 960.-
ET-USB / RS422 / 485  ISOLATION : เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณการสื่อสารจาก USB PORT เป็นแบบ  RS422 / 485  ISOLATION 2,190.-
ET-USB / RS422 / 485 :เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณการสื่อสารจาก USB PORT เป็นแบบ  RS422 / RS485 1,100.-
ET-USB / RS232 : เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณการสื่อสารจาก USB PORT เป็นแบบ  RS232 1,100.-
ET-USB RS232 mini : เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณการสื่อสารจาก USB PORT เป็นแบบ  RS232 440.-
ET-REMOTE I/O V1 :บอร์ดสั่งงาน REMOTE I/O ต่อทางพอร์ต RS232 หรือระบบ NETWORK RS422/485 ก็ได้ 1,390.-
ET-RF24G V1.0 : เป็นชุดสำเร็จ CONVERTER แปลงสัญญาณในระบบ RS232 ที่เป็นสาย ให้สามารถส่งข้อมูลออกไปได้ในแบบไร้สายเป็นสัญญาณ RF ความถี่ 2.4GHz ใช้งานได้ในระยะไกล 50 m ถึง 280 m  สามารถประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้ เช่น ทำเป็น REMOTE CONTROL, RS232 แบบไร้สาย, งานควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล,  DATA LOGGER, ป้ายแสดงต่างๆ ไม่ต้องเดินสาย ฯลฯ  1,390.-
ET-RF24G V2.0 : เป็นชุดรับส่งข้อมูล RF ที่พัฒนาต่อจาก ET-RG24G v1.0
ให้สามารถส่งข้อมูลได้ไกลยิ่งขึ้น พร้อมสามารถแ
ยกส่วนของเสาอากาศได้...  
1,750.-
ชุด I/O 4 : เป็น INPUT/OUTPUT ใช้กับบอร์ดต่างๆ ของ อีทีที โดยต่อกับขั้ว 10 PIN ET-BUS หรือจะใช้ปรับเปลี่ยนขั้วจาก 34  PIN I/O BUS มาต่อช่วยเปลี่ยนเป็นขั้วแบบ 10 PIN ก็ได้ 320.-/420.-
370.-/690.-
ET-BUSIO : ชุด I/O เอนกประสงค์ ที่สามารถเลือก I/O แบบต่างๆ ได้ ใช้คู่กับอร์ด CONTROLLER ต่างๆ  โดยมี I/O Module สามารถเลือกใช้งานได้ เช่น  SSRAC, PHOTO RELAY, DCIN, DCOUT, RELAY, ACIN, SW, PCB, BUZZER 390.-
ET-INOUT24 : บอร์ดขยาย INPUT / OUTPUT  2,750.-
ET-SSRAC : บอร์ดขยาย INPUT / OUTPUT  1,550.-
ET-SSRAC PLUS : บอร์ด OUTPUT แบบ SOLID STATE RALAY 1,750.-

ET-REL8 :  บอร์ด RELAY OUTPUT ขนาด 8 ช่อง 950.-
ET-SMCC V2 : บอร์ดควบคุม STEPPING MOTOR แบบ BIPOLAR STEPPING MOTOR 650.-
ET-PLC SW : บอร์ด INPUT SW สำหรับทดลองกับ ET-BOARD V5.0 290.-
ET-DC IN8 : บอร์ด INPUT สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง 750.-
ET-DCOUT8 : บอร์ด OUTPUT สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง 850.-
ET-72IOZ80 : บอร์ดขยาย INPUT / OUTPUT ทาง 40 PIN BUS CPU 890.-
ET-RS232 OPTO ISOLATION : อุปกรณ์แก้ไขปัญหาการติดตั้ง PORT RS232 1,980.-
ET-RS422/485 OPTO ISOLATION : อุปกรณ์เปลี่ยนสัญญาณจากระบบการรับส่ง RS232 เป็น RS422/485 2,100.-
ET-RS422/485 : ชุด ADAPTER เปลี่ยนสัญญาณการรับส่งข้อมูลจาก RS232 เป็น RS422/485 960.-
ET-RS8255 : บอร์ดควบคุมที่สั่งงานโดยคอมพิวเตอร์ผ่านทาง RS232/RS422 1,950.-