[ ผลิตภัณฑ์ของเรา : Product ]

 

BARCODE READER

หมายเหตุ       (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 
103UD BARCODE READER : เครื่องอ่าน ... Barcode ArexTek รุ่น 103DU เป็นเครื่องอ่านรหัส Barcode สำเร็จรูป ต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์พีซีทาง USB PORT ไม่ต้องมีการลง Driver ทำงานเหมือนเป็น KEYBOARD PC ใช้กับ โปรแกรมต่างๆ ได้โดยตรง
3,750.-
LS300 : เครื่องอ่าน BARCODE แบบเลเซอร์ ต่อเข้า PC ทาง PORT KEYBOARD

6,700.-

103DR BARCODE READER : เครื่องอ่าน BARCODE ชนิดอินฟาเรด

3,750.-

103 DK BARCODE READER  : เครื่องอ่าน BARCODE (KEYBOARD PC OUT) 3,750.-
CUE CAT BARCODE READER USB TYPE : เครื่องอ่าน BARCODE แบบ USB PORT 1,590.-

 

 

:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
::Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC :: STM8 ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

 ปรับปรุงเมื่อ 9 ก.พ. 2553