[ ผลิตภัณฑ์ของเรา : Product ]

 

 

 

DISPLAY & COUNTER BOARD SET

DISPLAY BOARD

* ราคายังไม่รวม VAT

ET-DISPLAY 8X32 RED  (P-ET-A-00611) :
บอร์ดแสดงผลในแบบ LED สีแดง SUPER BRIGHT ขนาด 32 x 8 จุด ใช้ IC MAX7219 จำนวน 4 ตัวในการ SCAN DISPLAY เอง โดยไม่ต้อง เสียเวลาในการทำงานจาก CPU ไม่ต้องมา SCAN DISPLAY เอง ใช้สายควบคุม 3 เส้น ในการสั่งงาน
940.-
ET-CPU DISPLAY 8X32 * (P-ET-A-00612) :
เป็นบอร์ด CPU ที่ออกแบบมาสามารถต่อเข้ากับ ET-DISPLAY 8X32 RED ได้โดยตรง ใช้ MICROCONTROLLER ประจำบอร์ด เบอร์ ATMEGA 328 ในการทำงาน
530.-
ET-BIG CLOCK BOX V2   (P-ET-A-00602) :
ET-BIG CLOCK BOX V2 .. เป็นนาฬิกาแสดงผลสีแดงขนาดใหญ่ 8 X 32 DOT X 2 ชุด โดยที่นำเอาชุดนาฬิกา ET-BIG CLOCK BOX 2 หน้าจอ มารวมอยู่ในหน้าจอเดียวกัน พร้อมตัว SENSOR อุณหภูมิ และความชื้น มีให้ครบในชุดนี้
4,850.-
ET-BIG CLOCK BOX   (P-ET-A-00601) :
ET-BIG CLOCK BOX เป็นนาฬิกาแสดงผลขนาดใหญ่ ในแบบอีเล็กทรอนิคส์ด้วย LED แบบ SUPER BRIGHTNESS สีแดง ขนาด 8 X 32 DOT ขนาดแสดงผล 7.5 X 31.5 cm. ขนาดกล่อง 10.3 X 33.2 X 4.2 cm. ใช้เป็นนาฬิกาแขวน แสดง เวลา, เดือน, ปี, อุณหภูมิ และความชื้น
2,750.-
ET-BIG 7X1 I2C  (P-ET-A-00597) :
ET-BIG 7X1 I2C บอร์ดแสดงผล DISPLAY 7SEGMENT แบบ 1 หลักขนาด ใหญ่สีแดง สูง 4 นิ้ว รับการควบคุมแสดงผลผ่านทาง PORT I2C สามารถต่อกับ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ได้โดยง่าย เช่น ET-MEGA32U4-RS485, ET-ESP8266-RS485, ARDUINO BOARD, BBC MICRO:BIT และด้วยการต่อแบบ I2C นี้ สามารถต่อ ET-BIG 7 I2C ได้ 8 บอร์ด
450.-
ET-BIG 7X2 I2C SLAVE (P-ET-A-00598)  :
ET-BIG 7X2 I2C SLAVE เป็นบอร์ดแสดงผล DISPLAY 7SEGMENT แบบ 2 หลัก ขนาดใหญ่ สีแดง สูง 4 นิ้ว ขนาด 2 หลัก รับการควบคุมแสดงผลผ่านทาง PORT I2C สามารถต่อกับ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ได้โดยง่าย เช่น ET-MEGA32U4-RS485, ET-ESP8266-RS485, ARDUINO BOARD, BBC MICRO:BIT และด้วยการต่อแบบ I2C นี้ สามารถต่อ ET-BIG 7 I2C ได้ 8 บอร์ด
890.-
ET-BIG 7X2 I2C MASTER (P-ET-A-00599)  :
ET-BIG 7X2 I2C MASTER เป็นบอร์ดแสดงผล DISPLAY 7SEGMENT แบบ 2 หลัก ขนาดใหญ่ สีแดง สูง 4 นิ้ว ขนาด 2 หลัก รับการควบคุมแสดงผลผ่านทาง PORT I2C สามารถต่อกับ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ได้โดยง่าย เช่น ET-MEGA32U4-RS485, ET-ESP8266-RS485, ARDUINO BOARD, BBC MICRO:BIT และด้วยการต่อแบบ I2C นี้ สามารถต่อ ET-BIG 7 I2C ได้ 8 บอร์ด นอกจากนี้ได้เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ และมี MCU ATMEGA32U4 ให้สามารถเขียนโปรแกรม สั่งงานจากตัวบอร์ดได้เลย สามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานต่างๆ ได้ เช่น ป้ายบอกราคา, COUNTER นับจำนวน, บอกจำนวนรถเข้าออก ฯลฯ
1,390.-
ET-DSP6 I2C SLAVE (P-ET-A-00605) :
เป็นบอร์ดแสดงผล DISPLAY 7SEGMENT ขนาดใหญ่ ใช้ LED 7SEGMENT สีแดง สูง 2.3 นิ้ว ขนาด 6 หลัก รับการควบคุมแสดงผล ผ่านทาง PORT I2C แบบเดียวกับ ET-DSP4 I2C SLAVE สามารถต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ได้โดยง่าย เช่น ET-MEGA32U4-RS485, ET-ESP8266-RS485, BBC MICRO:BIT และด้วยการต่อแบบ I2C นี้สามารถต่อ ET-DSP6 I2C SLAVE ได้พร้อมกัน 2 บอร์ด
1,690.-
ET-DSP6 I2C MASTER (P-ET-A-00606) :
เป็นบอร์ดแสดงผล ที่มีส่วนขยายเพิ่ม เติมมากขึ้นกว่าในบอร์ด ET-DSP6 I2C SLAVE โดยมีส่วนขยายในส่วน MCU ATMEGA32U4 ให้สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงาน จากตัวบอร์ดได้เลย พร้อมอุปกรณ์ เพิ่มเติมต่างๆอีกมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานต่างๆ ได้ เช่น ป้ายบอกราคา, COUNTER นับจำนวนต่างๆ, บอกจำนวนรถเข้าออก ฯลฯ
2,490.-
ET-DSP4 I2C SLAVE (P-ET-A-00603) :
เป็นบอร์ดแสดงผล DISPLAY 7SEGMENT ขนาดใหญ่ ใช้ LED 7SEGMENT สีแดง สูง 2.3 นิ้ว ขนาด 4 หลัก รับการควบคุมแสดงผล ผ่านทาง PORT I2C สามารถต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ได้โดยง่าย เช่น ET-MEGA32U4-RS485, ET-ESP8266-RS485, BBC MICRO:BIT และด้วยการต่อแบบ I2C นี้สามารถต่อ ET-DSP4 I2C SLAVE ได้พร้อมกัน 4 บอร์ด
1,290.-
ET-DSP4 I2C MASTER (P-ET-A-00604) :
เป็นบอร์ดแสดงผล ที่มีส่วนขยายเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าในบอร์ด ET-DSP4 I2C SLAVE โดยมีส่วนขยายในส่วน MCU ATMEGA32U4 ให้สามารถเขียน โปรแกรมสั่งงานจากตัวบอร์ดได้เลย พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ อีกมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้ เช่น ป้ายบอกราคา, COUNTER นับจำนวน ต่างๆ, บอกจำนวนรถเข้าออก ฯลฯ
1,990.-
METER 0-100V 3WIRES (A-LE-M-00048) :
เป็น METER ที่ใช้วัด VOLTAGE ขนาดเล็กแบบ 7SEGMENT ขนาด 3 หลัก LED สีแดง สูง 0.56 นิ้ว, ใช้ในการวัด VOLT DC ได้ 0-100VDC ใช้สายในการ ต่อ 3 เส้น เป็น ไฟเลี้ยง, GND, INPUT VOLT ที่จะวัด, กรอบแสดงผลขนาด 48 x 29 mm. ใช้ติดตั้งบนตู้ หรือ PANEL ต่างๆ ได้โดยสะดวก
120.-

ET-MINI CLOCK 4 BOX PLUS (P-ET-A-00587) :
เป็นนาฬิกาแสดงผลแบบ LED 8X32 DOT สีแดง ขนาดตั้งโต๊ะ หรือแขวนที่มีรูปแบบการแสดง และการใช้งานในหลายแบบ เช่น แสดงวัน, เดือน, ปี, ชั่วโมง, นาที, วินาที, อุณหภูมิ องศา C, ความชื้น (OPTION เพิ่ม SENSOR ET-SENSOR AM2302), เป็นนาฬิกาจับเวลา, แสดงข้อความ OPEN และ CLOSE, นาฬิกาปลุก พร้อม BUZZER และ ขั้วต่อต่างๆ ที่พิเศษไปกว่านั้นในรุ่น ET-MINI CLOCK 4 PLUS และ ET-MINI CLOCK 4 BOX PLUS จะมีเสียงพูดบอกเวลาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถใส่เสียงปลุกเป็นไฟล์ MP3 ได้เองลงใน MICRO SD CARD ตามตำแหน่งโฟเดอร์ที่ระบุไว้ในคู่มือ

ET-NINI CLOCK 4
จะใช้การควบคุมตั้งเวลาผ่านทาง REMOTE IR ซึ่งจะมีให้พร้อมในชุด หรือตั้งผ่านจาก ระบบ GPS

เป็นแบบมีกล่องพลาสติกใส อะคริลิค, มีเสียงพูดบอกเวลา MP3, ET-SP MINI ลำโพงพร้อมกล่องใส อะคริลิค

2,190.-

ET-MINI CLOCK 4 PLUS (P-ET-A-00585) :
เป็นนาฬิกาแสดงผลแบบ LED 8X32 DOT สีแดง ขนาดตั้งโต๊ะ หรือแขวนที่มีรูปแบบการแสดง และการใช้งานในหลายแบบ เช่น แสดงวัน, เดือน, ปี, ชั่วโมง, นาที, วินาที, อุณหภูมิ องศา C, ความชื้น (OPTION เพิ่ม SENSOR ET-SENSOR AM2302), เป็นนาฬิกาจับเวลา, แสดงข้อความ OPEN และ CLOSE, นาฬิกาปลุก พร้อม BUZZER และ ขั้วต่อต่างๆ ที่พิเศษไปกว่านั้นในรุ่น ET-MINI CLOCK 4 PLUS และ ET-MINI CLOCK 4 BOX PLUS จะมีเสียงพูดบอกเวลาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถใส่เสียงปลุกเป็นไฟล์ MP3 ได้เองลงใน MICRO SD CARD ตามตำแหน่งโฟเดอร์ที่ระบุไว้ในคู่มือ

ET-NINI CLOCK 4
จะใช้การควบคุมตั้งเวลาผ่านทาง REMOTE IR ซึ่งจะมีให้พร้อมในชุด หรือตั้งผ่านจาก ระบบ GPS

เป็นแบบเปลือย พร้อมขาตั้ง, ไม่มีกล่องใส่, มีเสียงพูดบอกเวลา MP3, ET-SP MINI ลำโพงพร้อมกล่องใสอะคริลิค

1,890.-

ET-MINI CLOCK 4 (P-ET-A-00584) :
เป็นนาฬิกาแสดงผลแบบ LED 8X32 DOT สีแดง ขนาดตั้งโต๊ะ หรือแขวนที่มีรูปแบบการแสดง และการใช้งานในหลายแบบ เช่น แสดงวัน, เดือน, ปี, ชั่วโมง, นาที, วินาที, อุณหภูมิ องศา C, ความชื้น (OPTION เพิ่ม SENSOR ET-SENSOR AM2302), เป็นนาฬิกาจับเวลา, แสดงข้อความ OPEN และ CLOSE, นาฬิกาปลุก พร้อม BUZZER และ ขั้วต่อต่างๆ ที่พิเศษไปกว่านั้นในรุ่น ET-MINI CLOCK 4 PLUS และ ET-MINI CLOCK 4 BOX PLUS จะมีเสียงพูดบอกเวลาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถใส่เสียงปลุกเป็นไฟล์ MP3 ได้เองลงใน MICRO SD CARD ตามตำแหน่งโฟเดอร์ที่ระบุไว้ในคู่มือ

ET-NINI CLOCK 4
จะใช้การควบคุมตั้งเวลาผ่านทาง REMOTE IR ซึ่งจะมีให้พร้อมในชุด หรือตั้งผ่านจาก ระบบ GPS

1,190.-

ET-MINI CLOCK 4 BOX (P-ET-A-00586) :
เป็นนาฬิกาแสดงผลแบบ LED 8X32 DOT สีแดง ขนาดตั้งโต๊ะ หรือแขวนที่มีรูปแบบการแสดง และการใช้งานในหลายแบบ เช่น แสดงวัน, เดือน, ปี, ชั่วโมง, นาที, วินาที, อุณหภูมิ องศา C, ความชื้น (OPTION เพิ่ม SENSOR ET-SENSOR AM2302), เป็นนาฬิกาจับเวลา, แสดงข้อความ OPEN และ CLOSE, นาฬิกาปลุก พร้อม BUZZER และ ขั้วต่อต่างๆ ที่พิเศษไปกว่านั้นในรุ่น ET-MINI CLOCK 4 PLUS และ ET-MINI CLOCK 4 BOX PLUS จะมีเสียงพูดบอกเวลาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถใส่เสียงปลุกเป็นไฟล์ MP3 ได้เองลงใน MICRO SD CARD ตามตำแหน่งโฟเดอร์ที่ระบุไว้ในคู่มือ

ET-NINI CLOCK 4
จะใช้การควบคุมตั้งเวลาผ่านทาง REMOTE IR ซึ่งจะมีให้พร้อมในชุด หรือตั้งผ่านจาก ระบบ GPS

เป็นแบบมีกล่องพลาสติกใส อะคริลิค, ไม่มีเสียงพูดบอกเวลา

1,490.-
ET-MINI CNT6 (P-ET-A-00544) :
เป็น COUNTER นับ 3 แถว 7 หลัก ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งบอกจำนวน การผลิต, เป้าการผลิต ผลต่าง ฯลฯ ให้กับพนักงานในแต่ละคนได้รับรู้ผลงานของแต่ละคนได้โดยสะดวก ประหยัดราคา และพื้นที่ในการติดตั้ง สามารถใช้นับขึ้น, นับลงได้ , RESET ค่าได้
3,590.-
ET-MINI CNT6 DIN (P-ET-A-00545)

เป็นชุดที่มีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับชุด ET-MINI CNT6 ทุกประการ โดยเพิ่มส่วนในการยึดราง DIN RAIL (รางปีกนก
ขนาด 35 mm.) เข้าไป 2 ตัว ให้ชุด ET-MINI CNT6 สามารถติดตั้งเข้ากับราง DIN RAIL ขนาด 35 mm ได้โดยสะดวก

3,870.-
ET-IR REMOTE KEY ( P-ET-A-00546 ) : เป็น KEY IR REMOTE ขนาดเล็ก ความถี่ 38 KHz จำนวนคีย์ 20 คีย์ใช้งาน พร้อม BATTERY 3V ให้ในชุด 120.-
ET-DISPLAY 16 X 32 V1...เป็นบอร์ด LED ไฟวิ่งเอนกประสงค์ ที่ต่อเข้าได้กับบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ทาง PORT 34 PIN และ 10 PIN โดยเป็นบอร์ดขนาด 16 X 32 DOT (512 DOT) สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ 590.-
7SJD :  แผงแสดงตัวเลขเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ 390.-
ET-7LSD : แผงแสดงผลแบบเจ็ดส่วน ขนาดใหญ่ มองเห็นได้ไกล 950.-
ET-SDP8 : บอร์ดแสดงผล  7 Segment 8 หลัก 650.-
ET-DSP4 : บอร์ดแสดงผล  7 Segment 4 หลัก 2,100.-
ET -DSP 6 : บอร์ดแสดงผล  7 Segment 6 หลัก 2,590.-
ET-DISP14Seg : บอร์ดแสดงผล  14 Segment 8 หลัก 1,290.-
ET -BIG  7x1 : ชุดแสดงผลตัวเลข แบบ 7 Segment 1หลัก 720.-
ET-BIG 7x2 : ชุดแสดงผลตัวเลข แบบ 7 Segment 2 หลัก 1,590.-
ET-REM8 : บอร์ดแสดงผล ขนาดเล็ก 7 Segment 8 หลัก 1,290.-

COUNTER SET

ET-CLOCK 4 BIG : นาฬิกาอิเล็คทรอนิกส์ขนาดใหญ่ 4 หลัก มองเห็นได้ไกล 7,950.-
ET-Clock4 : นาฬิกาแบบดิจิตอลขนาดใหญ่ 4 หลัก มองเห็นได้ไกล 3,100.-
ET-DISPLAY 7x50 : บอร์ดไฟวิ่งแสดงผลตัวอักษรเอนกประสงค์ 3,450.-
ET-UJC6-C/ET-UJC6-T : เครื่องมือนับและแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่ 6,200.-
ET-JCD4 PLUS2 : เครื่องนับแบบนับขึ้น ขนาดใหญ่ ราคาประหยัด 3,500.-
ET-KEYBOARD 4x4: ชุดอุปกรณ์ต่อเสริมการทำงานของชุด ET-CNT6 หรือประยุกต์ใช้งานอื่นๆ.. 1,150.-
ET-CNT6  : ชุด Counter เอนกประสงค์ 6,200.-
ET-MC16 : ชุดอุปกรณ์ต่อเสริมการทำงานของชุด ET-CNT6 1,750.-
ET-CNT6 P3 : ป้ายแสดงตัวเลขขนาดใหญ่ ใช้ในงานอุตสาหกรรม 17,900.-

 

 
:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
::Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC :: STM8 ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

ปรับปรุงเมื่อ 2019-01-08