555

[ ผลิตภัณฑ์ของเรา : Product ]

   

ET-TEST BOARD SET / ET-HARDWARE KIT / PCB CONVER CONNECTOR/ACCESSORIES

ET-TEST INBOARD SET

* ราคายังไม่รวม VAT

ET-CONV10 ARDUINO (P-ET-A-00610)

ET-CONV10 ARDUINO ... เป็นบอร์ดสำหรับ CONVERT ขั้วต่อของบอร์ดในตระกูล Arduino ที่เป็นแบบขั้วต่อแบบแถวเดียวตัวเมีย ให้เป็นแบบขั้วต่อ ETT 10PIN IDC เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปต่อใช้งานได้ง่าย และสะดวกขึ้น หรือ จะนำไปต่อกับบอร์ด I/O ต่างๆ ของ ทาง อีทีที ที่มีอยู่มากมายได้โดยสะดวกนอกจากบอร์ดจะเป็นการ CONVERT ขั้วต่อแล้ว ก็ยังเพิ่มในส่วน IC RS232 จำนวน 2 ช่อง, I2C BUS REPEATER, 1-Wire และยังมีส่วน SOCKET 28 PIN ต่อบอร์ด ET-EASY328/168 STAMP เข้าบนบอร์ดนี้ได้เลย

310.-

DB9 CHANGER M/M (A-CO-D-00047)

เป็นตัว DB9 PIN หัวท้าย เปลี่ยนขั้วการเข้าสายต่างๆ

49.-

DB9 CHANGER F/F (A-CO-D-00048)

เป็นตัว DB9 PIN หัวท้าย เปลี่ยนขั้วการเข้าสายต่างๆ

49.-

DB9 CHANGER M/F (A-CO-D-00049)

เป็นตัว DB9 PIN หัวท้าย เปลี่ยนขั้วการเข้าสายต่างๆ

49.-

ET-DSP I2C 7SEG PANEL3 (P-ET-A-00595)

ET-DSP I2C 7SEG PANEL3 และ PANEL4 เป็นชุด DISPLAY แบบ 7SEGMENT LED สีแดง 3 หลัก และ 4 หลัก พร้อมมีกรอบครอบแผงวงจรสำหรับยึดประกอบกับแผงหน้าปัดต่างๆ
ใช้ต่อกับบอรืด MCU ต่างๆ ทาง PORT I2C BUS เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 ฯลฯ

210.-

ET-DSP I2C 7SEG PANEL4 (P-ET-A-00596)

ET-DSP I2C 7SEG PANEL3 และ PANEL4 เป็นชุด DISPLAY แบบ 7SEGMENT LED สีแดง 3 หลัก และ 4 หลัก พร้อมมีกรอบครอบแผงวงจรสำหรับยึดประกอบกับแผงหน้าปัดต่างๆ
ใช้ต่อกับบอรืด MCU ต่างๆ ทาง PORT I2C BUS เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 ฯลฯ

210.-

ET-DSP I2C 7SEG BASE (P-ET-A-00592)

เป็นชุดแสดงผลในรูปแบบ 7SEGMENT 3 หลัก และ 4 หลัก รับข้อมูลการทำงานผ่าน I2C แต่มีความสามารถต่อบอร์ด DISPLAY ในระบบได้สูงถึง 32 บอร์ด ด้วยกัน ET-DSP I2C 7SEG BASE เป็นบอร์ดส่วนฐานควบคุมบอร์ด 3DG หรือ 4DG โดยต่อพร้อมๆ กันได้ 4 บอร์ด

130.-

ET-DSP 7SEG 3DG (P-ET-A-00593)

เป็นชุดแสดงผลในรูปแบบ 7SEGMENT 3 หลัก และ 4 หลัก รับข้อมูลการทำงานผ่าน I2C แต่มีความสามารถต่อบอร์ด DISPLAY ในระบบได้สูงถึง 32 บอร์ด ด้วยกัน ET-DSP I2C 7SEG BASE เป็นบอร์ดส่วนฐานควบคุมบอร์ด 3DG หรือ 4DG โดยต่อพร้อมๆ กันได้ 4 บอร์ด ใช้ต่อกับบอร์ด ET-DSP I2C 7SEG BASE ทางสายต่อ 14 PIN IDC เป็น 7SEGMENT LED 3 หลัก สีแดง ขนาดความสูง 0.56 นิ้ว ในชุดจะมีสายแพร์ 14PIN IDC 30 cm. จำนวน 1 เส้น ให้ในชุด, กรอบแสดงผลขนาด 48 x 29 mm.

180.-

ET-DSP 7SEG 4DG (P-ET-A-00594)

เป็นชุดแสดงผลในรูปแบบ 7SEGMENT 3 หลัก และ 4 หลัก รับข้อมูลการทำงานผ่าน I2C แต่มีความสามารถต่อบอร์ด DISPLAY ในระบบได้สูงถึง 32 บอร์ด ด้วยกัน ET-DSP I2C 7SEG BASE เป็นบอร์ดส่วนฐานควบคุมบอร์ด 3DG หรือ 4DG โดยต่อพร้อมๆ กันได้ 4 บอร์ด ใช้ต่อกับบอร์ด ET-DSP I2C 7SEG BASE ทางสายต่อ 14 PIN IDC เป็น 7SEGMENT LED 4 หลัก สีแดง ขนาดความสูง 0.36 นิ้ว ในชุดจะมีสายแพร์ 14PIN IDC 30 cm. จำนวน 1 เส้น ให้ในชุด, กรอบแสดงผลขนาด 48 x 29 mm.

180.-

DC-DC STEP UP 2A   (C-YA-A-00245)

เป็นบอร์ด POWER SUPPLY ที่ STEP UP VOLT DC ที่เข้ามาด้าน INPUT ให้ปรับสูงขึ้นในด้าน OUTPUT ได้โดยการปรับตั้งค่าจาก TRIM PORT 100K ใช้ในงาน เช่น DC INPUT 3.3V ให้ปรับขึ้นเป็น DC OUTPUT 5.0V เป็นต้น

50.-

CONV RJ11-F2F   (A-CO-P-00033)

เป็นตัว CONVER ขั้ว RJ11 (6 PIN) ตัวเมีย ออกเป็นขั้ว RJ11 ตัวเมีย 2 ตัว โดยขาทุกขาของ RJ11 จำนวน 6 ขาต่อถึงกันหมดอาจจะใช้กับการต่อกระจาย PORT I2C ของบอร์ด ET-ESP8266-RS485 หรือบอร์ด ET-MEGA32U4-RS485 ก็ได้

120.-

CONV RJ45-F2F    (A-CO-P-00032)

เป็นตัว CONVER ขั้ว RJ45 (8 PIN) ตัวเมีย ออกเป็นขั้ว RJ45 ตัวเมีย 2 ตัว โดยขาทุกขาของ RJ45 จำนวน 8 ขา ต่อถึงกันทั้งหมดอาจจะใช้ต่อกระจาย PORT RS485 ของบอร์ด ET-ESP8266-RS485 หรือ บอร์ด ET-MEGA32U4-RS485 ก้ได้

120.-

PCB RULER 15CM MAKERS  (A-PC-E-00620)

เป็น PCB MAKERS ตัวอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูขนาดของตัวอุปกรณ์ SMD ขนาดต่างๆ, ขนาดตัวอย่างรูเจาะ, ขนาดลายเส้น เป็น PCB ชุบทอง ขนาด PCB 15 x 2.5 cm.

45.-
ET-TEST 10P/OUT V3 (P-ET-A-00486)

เป็นบอร์ดแสดงผล OUTPUT LED 8 BIT ใช้สำหรับรับสัญญาณ OUTPUT จากพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) มาแสดงผลด้วย LED โดยสามารถใช้งานได้กับ MCU ที่ใช้ไฟเลี้ยง 3.3V-5V และยังสามารถกำหนด LOGIC ที่รับเข้ามาทาง INPUT ได้ว่าจะให้ LED OUTPUT ติดหรือดับด้วย Logic ‘0’ หรือ ‘1’

120.-
ET-TEST 10P/INP (P-ET-A-00430)

เป็นบอร์ดใช้สำหรับทดสอบ OUTPUT ของ PORT ต่างๆ ของบอร์ด จาก อีทีที ที่เป็นขั้ว 10 PIN ET BUS I/O หรือ 10 PIN I2C IN/OUT เช่น บอร์ด ET-BASE รุ่นต่างๆ

70.-
ET-LM2575-5 v2 ET-LM2575-12 v2 เป็นวงจร STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR ที่ออกแบบมาให้ สามารถใช้แทนในส่วนของ IC LM7805 และ LM7812 110.-/120.-
 ET-LM2575-5 ET-LM2575-12 เป็นวงจร STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR ที่ออกแบบมาให้ สามารถใช้แทนในส่วนของ IC LM7805 และ LM7812 90.-/100.-
ET-TEST 10P/INP  : บอร์ดทดสอบ INPUT ของ PORT ต่างๆ 100.-

ET-TEST 10P/OUT  : บอร์ดทดสอบ OUTPUT ของ PORT ต่างๆ

100.-
ET-TEST 10P/ADC  : บอร์ดทดสอบ INPUT แบบ A TO D ของ PORT ต่างๆ 220.-
ET-TEST 10P/DIP8  : บอร์ดทดสอบ INPUT ของ PORT ต่างๆ 120.-
ET-10PIN REL 4 : บอร์ด RELAY OUTPUT  520.-

SP1848-27145 PELTIER   (A-CA-R-00013)

เป็น TERMOELECTRIC POWER GENERATOR PELTIER คือเป็น PELTIER ที่ใช้คุณสมบัติอีกด้านของแผ่น PELTIER ที่ป้อนไฟเข้าไปยังแผ่น PELTIER ก็จะทำให้ด้านหนึ่งของแผ่น PELTIER นั้นร้อนขึ้น โดยอีกด้านก็จะเย็นลง ส่วน SP1848-27145 ออกแบบใช้อีกคุณสมบัติ โดยถ้าทำให้ด้านหนึ่งร้อนขึ้น และอีกด้านเย็นก็จะมี กระแสไฟฟ้าออกมาจาก PELTIER นำไปใช้ในการทำโครงงาน และการทดลองต่างๆ
คุณสมบัติในการกำเนิดกระแสไฟ

190.-
ADAPTER/POWER SUPPLY

* ราคายังไม่รวม VAT

HLK-5M12  (A-AP-A-00132)
เป็น MODULE POWER SUPPLY AC TO DC ขนาดเล็ก พร้อมขาต่อ PCB เหมาะสำหรับการติดต่อตรงลงกับ PCB งานที่ต้องการขนาดเล็ก, ต่อเข้ากับไฟ AC 100-240VAC ได้โดยตรง ใช้ OUTPUT ออกเป็นไฟ DC โดยมีขนาด 12VDC 0.45A, 5VDC/1A, 3.3V/0.9A พร้อมวงจร OUTPUT OVERLOAD และ SHORT CIRCUIT PROTECTION
210.-
HLK-5M05 (A-AP-A-00133)
เป็น MODULE POWER SUPPLY AC TO DC ขนาดเล็ก พร้อมขาต่อ PCB เหมาะสำหรับการติดต่อตรงลงกับ PCB งานที่ต้องการขนาดเล็ก, ต่อเข้ากับไฟ AC 100-240VAC ได้โดยตรง ใช้ OUTPUT ออกเป็นไฟ DC โดยมีขนาด 12VDC 0.45A, 5VDC/1A, 3.3V/0.9A พร้อมวงจร OUTPUT OVERLOAD และ SHORT CIRCUIT PROTECTION
190.-
HLK-PM03  (A-AP-A-00134)
เป็น MODULE POWER SUPPLY AC TO DC ขนาดเล็ก พร้อมขาต่อ PCB เหมาะสำหรับการติดต่อตรงลงกับ PCB งานที่ต้องการขนาดเล็ก, ต่อเข้ากับไฟ AC 100-240VAC ได้โดยตรง ใช้ OUTPUT ออกเป็นไฟ DC โดยมีขนาด 12VDC 0.45A, 5VDC/1A, 3.3V/0.9A พร้อมวงจร OUTPUT OVERLOAD และ SHORT CIRCUIT PROTECTION
130.-

RS-15-12  (A-AP-A-00127)
เป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING ของบริษัท MEAN WELL เปลี่ยนจากไฟ AC ให้เป็นไฟ DC มีหลายขนาด VOLT และกระแส ให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ที่ต้องการในเรื่องคุณภาพ, ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าต่างๆ ได้ดี พร้อมวงจรป้องกัน SHORT CIRCUIT / OVER VOLTAGE / OVER LOAD

320.-

RS-15-5  (A-AP-A-00129)
เป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING ของบริษัท MEAN WELL เปลี่ยนจากไฟ AC ให้เป็นไฟ DC มีหลายขนาด VOLT และกระแส ให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ที่ต้องการในเรื่องคุณภาพ, ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าต่างๆ ได้ดี พร้อมวงจรป้องกัน SHORT CIRCUIT / OVER VOLTAGE / OVER LOAD

370.-
LRS-35-5 (A-AP-A-00130)
เป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING ของบริษัท MEAN WELL เปลี่ยนจากไฟ AC ให้เป็นไฟ DC มีหลายขนาด VOLT และกระแส ให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ที่ต้องการในเรื่องคุณภาพ, ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าต่างๆ ได้ดี พร้อมวงจรป้องกัน SHORT CIRCUIT / OVER VOLTAGE / OVER LOAD
540.-
LRS-50-12  (A-AP-A-00128)
เป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING ของบริษัท MEAN WELL เปลี่ยนจากไฟ AC ให้เป็นไฟ DC มีหลายขนาด VOLT และกระแส ให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ที่ต้องการในเรื่องคุณภาพ, ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าต่างๆ ได้ดี พร้อมวงจรป้องกัน SHORT CIRCUIT / OVER VOLTAGE / OVER LOAD
550.-
APV-12-12  (A-AP-A-00131)
เป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING ของบริษัท MEAN WELL เปลี่ยนจากไฟ AC ให้เป็นไฟ DC มีหลายขนาด VOLT และกระแส ให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ที่ต้องการในเรื่องคุณภาพ, ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าต่างๆ ได้ดี พร้อมวงจรป้องกัน SHORT CIRCUIT / OVER VOLTAGE / OVER LOAD
260.-

ET-ADAPTER ROUND PLUG 12V 1A TYPE J  (A-AP-A-00120)

เป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING เหมาะสำหรับงาน อีเล็กทรอนิคส์ต่างๆ สามารถต่อใช้งานได้โดยตรงไม่ต้องมีวงจร REGULATOR อีกแล้ว ใช้งาน INDOOR, มาตรฐาน มอก. TIS

INPUT : AC 100-240VAC : 50-60Hz, 500 mA.
OUTPUT : 12VDC, 1.0A (12W)
ขั้วต่อทาง AC : เป็นแบบขากลมทั้ง 2 ขา
มาตราฐาน มอก.166-2549
ขั้วต่อทาง DC : เป็นแบบ FEMALE JACK 2.5 mm. กลม ขั้วในเป็นลบ ขั้วนอกเป็นบวก

160.-
ET-ADAPTER ROUND PLUG 5V 2A TYPE J  (A-AP-A-00119)

เป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING เหมาะสำหรับงาน อีเล็กทรอนิคส์ต่างๆ สามารถต่อใช้งานได้โดยตรงไม่ต้องมีวงจร REGULATOR อีกแล้ว ใช้งาน INDOOR, มาตรฐาน มอก. TIS

INPUT : AC 100-240VAC
: 50-60Hz, 300 mA.
OUTPUT : 5VDC, 2.0A (10W)
ขั้วต่อทาง AC : เป็นแบบขากลมทั้ง 2 ขา
มาตราฐาน มอก.166-2549
ขั้วต่อทาง DC : เป็นแบบ FEMALE JACK 2.5 mm. กลม ขั้วในเป็นลบ ขั้วนอกเป็นบวก

150.-
ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE U  (A-AP-A-00106)

เป็น DC POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING มาตรฐาน มอก. และ UL
INPUT : AC INPUT 220VAC 50/60 Hz 0.5A

OUTPUT : DC 5V/2.0A (10W)

210.-
S-200-5 (A-AP-A-00102)

เป็น DC POWER SUPPLY

1,090.-
ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE J  (A-AP-A-0093)

เป็น DC POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING มาตรฐาน มอก. และ UL

190.-
ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE H  (A-AP-A-0094)

เป็น DC POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING มาตรฐาน มอก. และ UL

INPUT :
AC INPUT 220VAC
แบบขั้ว 2 PIN ตัวผู้

OUTPUT :
5VDC 2A
ขั้วเป็นแบบ
2.54 mm. HOUSING TYPE 2 PIN190.-
ET-SWITCHING ADAPTER 15V 3A (A-AP-A-00090) [catalog]
เป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ที่ต้องการในเรื่องคุณภาพ, นํ้าหนักเบา, พร้อมมีมาตรฐานรับรอง มอก, UL, TUV, CE, SA
INPUT : AC INPUT 100-240VAC ขั้ว 3 PIN ตัวผู้
OUTPUT : 15VDC 3 AMP (45W) ขั้วต่อแบบ FEMALE JACK 2.5 mm. กลม, ขั้วด้านในเป็นลบ, ขั้วด้านนอกเป็นบวก
490.-
ET-SWITCHING ADAPTER 12V 3A : เป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตัว POWER SUPPLY  ขนาดเล็กๆ กระแสสูงๆ พร้อมคุณภาพที่ดี 460.-
ET-SWITCHING ADAPTER 12V 0.5A [A-AP-A-00057] 170.-
ET-SWITCHING ADAPTER 5V 1.2A [A-AP-A-00058] 170.-
ET-SWITCHING ADAPTER 5V 1.2A [A-AP-A-00059] 170.-
ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE B  (A-AP-A-0095)

เป็น DC POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING มาตรฐาน มอก. และ UL

190.-
ET-Key Pad
1X4 KEY PAD (C-YA-A-00281)
1 X 4 KEY MEMBRANE SW.
30.-
4X5 MATRIX KEYPAD (C-YA-A-00237 )
เป็น SWITCH KEYPAD แบบ MEMBRANE SWITCH ขนาน 4 X 5 ( 20KEY) ขั้วต่อในการใช้งานแบบ 9 PIN FEMALE 2.54mm พร้อมสติกเกอร์กาวด้านหลังตัว 4X5 MATRIX KEYPAD ทำให้สะดวกในการนำไปติดตั้งใช้งาน
70.-

ET-TOUCH PAD1 RELAY-ACTIVE (P-ET-A-00536)
เป็นบอร์ด TOUCH KEY ในแบบ 1 คีย์ โดยมี OUTPUT เป็นแบบหน้าสัมผัส RELAY
รูปแบบการทำ งานของ RELAY คือเป็นแบบ กดติด ปล่อยดับ

110.-
ET-TOUCH PAD1 RELAY-TOGGLE (P-ET-A-00535)
เป็นบอร์ด TOUCH KEY ในแบบ 1 คีย์ โดยมี OUTPUT เป็นแบบหน้าสัมผัส RELAY รูปแบบการทำ งานของ RELAY คือเป็นแบบ ( กดติด กดดับ )
110.-
ET-TOUCH PAD 1X1 (P-ET-A-00517)
เป็นบอร์ด TOUCH KEY ในแบบ 1 คีย์ แยกอิสระ สามารถนำไปใช้ให้พอดีกับงานที่ต้องการ
70.-
KEY 4x4 MATRIX ( A-SW-K-00105)

เป็น KEY BOARD ขนาด 4X4 แบบ Matrix รวม 16 KEY ใช้ คีย์กดแบบลูกยาง ให้ความรู้สึกในการกดได้ดี และ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก ดีกว่า KEY ในแบบที่ใช้  TACT SWITCH มาทำมาก

170.-
ET-Touch PAD 4x4 (P-ET-A-00516)
ET-TOUCH PAD 4 x 4 V2 เป็นบอร์ด TOUCH KEY รุ่นใหม่ ปรับปรุงจาก ET-TOUCH PAD 4 x 4 ในรุ่นแรก ลดปัญหาสัญญาณรบกวนต่างๆ จากสภาพการทำงาน
480.-
4x4 MATRIX KEYPAD (C-YA-A-00186)

เป็น SWITCH KEYPAD แบบ MEMBRANE SWITCH ขนาน 4x4 (16 KEY) ขั้วต่อใช้งานแบบ 8 PIN 2.54mm FEMALE พร้อมสติกเกอร์กาวด้านหลัง KEYPAD สามารถทำการติดตั้งได้โดยง่าย

50.-
ET-Touch PAD 4x4 (P-ET-A-00408)
เป็นชุด KEY BOARD ในระบบสัมผัส ขนาด 4 x 4 คีย์ ใช้ MCU เบอร์ STM8S105C4T6 ในการควบคุมการทำงาน สามารถต่อใช้งานกับ MCU ที่เป็นระบบไฟ 5V หรือ 3.3V ได้ ส่งข้อมูลการกดคีย์ในแบบ BCD และแแบ RS232 (TTL)
450.-
 
ET-HARDWARE KIT
JP-MM-65 SET (P-CB-A-00053)

เป็นชุดสาย JUMPER ที่มีความยาว 4 ขนาดในชุด ออกแบบมา ใช้ต่อวงจรต่างๆ บน PROJECT BOARD (หรือ PROTO BOARD) โดยเป็นขั้วต่อ ตัวผู้หัวท้าย รวม 65 เส้นต่อชุด มีขนาดความยาวดังนี้
70.-
RW20MM-40SET (A-CB-A-00051)
เป็นขั้วต่อหัวท้ายแบบตัวผู้ทั้งสองด้าน ใช้ต่อกับ FEMALE PIN HEADER หรือกับ PROJECT BOARD ขนาดความยาว 20 CM.
65.-
RW20FF-40SET (A-CB-A-00052)
เป็นขั้วต่อหัวท้ายแบบตัวเมียทั้งสองด้าน ใช้ต่อกับ MALE PIN HEADER ขนาดความยาว 20 CM.
65.-
RW20MF-40SET (A-CB-A-00053)
เป็นขั้วต่อหัวด้านหนึ่งตัวผู้ และหัวด้านหนึ่งเป็นตัวเมีย ขนาดความยาว 20 CM.
65.-
ET-PROJECT BOX1 Y  (A-BX-E-00031)

เป็นบอร์ดใช้สำหรับทดสอบ OUTPUT ของ PORT ต่างๆ ของบอร์ด จาก อีทีที ที่เป็นขั้ว 10 PIN ET BUS I/O หรือ 10 PIN I2C IN/OUT เช่น บอร์ด ET-BASE รุ่นต่างๆ

25.-
ET-PROJECT BOX 2 B (A-BX-E-00026) กล่องพลาสติกเอนกประสงค์, สีดำ, พลาสติกอย่างดี สามารถเจาะตัดได้โดยไม่แตกหัก และออกแบบขนาดมาให้พอดีกับบอร์ดควบคุมรุ่นต่างๆ ของ อีทีที
80.-
ET-PROJECT BOX 2 W (A-BX-E-00027) กล่องพลาสติกเอนกประสงค์, สีครีม, พลาสติกอย่างดี สามารถเจาะตัดได้โดยไม่แตกหัก และออกแบบขนาดมาให้พอดีกับบอร์ดควบคุมรุ่นต่างๆ ของ อีทีที 80.-
ET-MULTI KIT BASE STAND : เป็นชุดสำหรับใช้ยึดเข้ากับบอร์ดต่างๆ ของอีทีที โดยมี PCB เป็นฐานให้ยึดบอร์ด พร้อมชุดน็อตยึดและกล่อง 490.-
ET-PROJECT BOX 15 : เป็นกล่องพลาสติกเอนกประสงค์ เป็นพลาสติกอย่างดี สามารถ เจาะ ตัด ได้โดยไม่แตกหัก มี 3 สีให้เลือกใช้ 25.-
ET-HARDWARE KIT V1 : ชุดอุปกรณ์ต่อทดลองสำหรับนักประดิษฐ์ 650.-
ET-JW BOX300 : ชุดสายสำหรับต่อทดลองกับบอร์ดต่างๆ 400.-
ET-FF BOX 120 (P-ET-A-00249) : ชุดสายต่อ 540.-
ET-FM BOX 120 (P-ET-A-00250) : ชุดสายต่อ 540.-
Refill ET-FF WR12 (P-ET-A-00251) : ชุดสายต่อ 80.-
Refill ET-FF WR22 (P-ET-A-00252) : ชุดสายต่อ 90.-
Refill ET-FM WR12 (P-ET-A-00253) : ชุดสายต่อ 80.-
Refill ET-FM WR22 (P-ET-A00254) : ชุดสายต่อ 90.-

PCB CONVER CONNECTOR

PROJECT PCB M0 ( C-YE-B-00015)
เป็น PCB อเนกประสงค์ ขนาดเล็ก แบบ PTH ขนาด 3.3 x 1.9 cm
ใช้ในการต่อวงจรขนาดเล็กต่างๆ
3.-
DB9 MALE TERMINAL ( A-CO-D-00043)
เป็นชุด D-SUB COVER และ DB9 PIN ที่มีขั้วเป็นแบบ DB9 PIN และมีขั้วต่อจาก DB9 อีกด้าน ในรูปของขั้วต่อแบบ TERMINAL SCREW เข้าสาย ทำให้สะดวกในการต่อสายมาก ไม่ต้องใช้วิธีการบัดกรี เช่น DB9 PIN ธรรมดาทั่วไป รุ่น DB9 MALE TERMINAL ขั้วต่อ DB9 PIN จะเป็นในแบบตัวผู้
110.-
DB9 FEMALE TERMINAL ( A-CO-D-00045)
เป็นชุด D-SUB COVER และ DB9 PIN ที่มีขั้วเป็นแบบ DB9 PIN และมีขั้วต่อจาก DB9 อีกด้าน ในรูปของขั้วต่อแบบ TERMINAL SCREW เข้าสาย ทำให้สะดวกในการต่อสายมาก ไม่ต้องใช้วิธีการบัดกรี เช่น DB9 PIN ธรรมดาทั่วไป รุ่น DB9 FEMALE TERMINAL ขั้วต่อ DB9 PIN จะเป็นในแบบตัวเมีย
110.-
DB25 MALE TERMINAL ( A-CO-D-00044)
เป็นชุด D-SUB COVER และ DB25 PIN ที่มีขั้วเป็นแบบ DB25 PIN และมีขั้วต่อจาก DB25 อีกด้าน ในรูปของขั้วต่อแบบ TERMINAL SCREW เข้าสาย ทำให้สะดวกในการต่อสายมาก ไม่ต้องใช้วิธีการบัดกรี เช่น DB25 PIN ธรรมดาทั่วไป รุ่น DB25 MALE TERMINAL ขั้วต่อ DB25 PIN จะเป็นในแบบตัวผู้
190.-
DB25 FEMALE TERMINAL ( A-CO-D-00046)
เป็นชุด D-SUB COVER และ DB25 PIN ที่มีขั้วเป็นแบบ DB25 PIN และมีขั้วต่อจาก DB25 อีกด้าน ในรูปของขั้วต่อแบบ TERMINAL SCREW เข้าสาย ทำให้สะดวกในการต่อสายมาก ไม่ต้องใช้วิธีการบัดกรี เช่น DB25 PIN ธรรมดาทั่วไป รุ่น DB25 FEMALE TERMINAL ขั้วต่อ DB25 PIN จะเป็นในแบบตัวเมีย
190.-
ET-PCB 0805-0402 ( A-PC-E-00608)
เป็นบอร์ด PCB CONVER อุปกรณ์ SMD ขนาดเล็กประเภท R, C ที่มีขนาด 0805, 0603 และ 0402 ให้เปลี่ยนเป็นขนาดขา DIP 8 x 2 มีขนาดขา 2.54 mm. ความกว้างของขาไอซี (7.62 mm.)
6.-
ET-CONV DB9 FM-DIN ( P-ET-A-00551)
ชุด PCB พร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนขั้วต่อแบบ DB9 PIN ในแบบตัวผู้ และตัวเมียที่ต่อขนานกับ PIN 1 ถึง PIN 9 ให้เปลี่ยนเป็นขั้วแบบ 10PIN TERMINAL เพื่อง่ายในการต่อสายต่างๆ ด้วยการขัน SCREW ต่อสาย นอกจากนี้ตัวบอร์ดยังมีตัวยึดเข้ากับรางระบบ DIN 35 mm. ได้ด้วย
270.-
ET-CONV RJ45-DIN ( P-ET-A-00552)
ชุด PCB พร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนขั้วต่อแบบ RJ45 MODULAK JACK 8P8C จำนวน 2 ตัว ที่ต่อขั้ว PIN ขนานกัน PIN 1 ถึง PIN 8 ให้เปลี่ยนเป็นขั้วต่อแบบ 8 PIN TERMINAL เพื่อง่ายในการต่อสายต่างๆ ด้วยการขัน SCREW ต่อสาย นอกจากนี้ตัวบอร์ดยังมีตัวยึดเข้ากับรางระบบ DIN 35 mm. ได้ด้วย
270.-
ET-CONV MICRO USB-B ( P-ET-A-00534)
เป็น PCB CONVER จากขั้ว USB TYPE B แบบ 5 PIN MICRO ให้เป็นขั้ว PIN HEADER ระยะห่าง 2.54 mm. 5 รู ขนาด PCB 14.00 x 15.00 mm.
25.-
ET-PCB TSSOP20 ( A-PC-E-00556) ดาวน์โหลด catalog
เป็น PCB CONVER ตัว IC แบบ SSOP 20 PIN และ TSSOP 20 PIN ระยะขา PITCH 0.65 mm. ให้เป็นขาแบบ DIP 20 PIN (แบบขากว้าง 15.24 mm.)
ขนาด PCB SIZE 1.8 x 2.5 cm.
15.-
ET-PCB MCS51 PLCC44 TO DIP40 ( A-PC-E-00503) ดาวน์โหลด catalog
ET-PCB MCS51 PLCC 44 TO DIP40 เป็น PCB CONVER ที่ออกแบบให้ใช้กับ CPU ในตระกูล MCS51 ที่ในรุ่นมีทั้งแบบ DIP 40 PIN และแบบ PLCC 44 PIN โดยจะทำการเปลี่ยนการต่อขาของ CPU แบบ 44 PIN PLCC ให้เป็นแบบ CPU 40 PIN DIP ใช้ในกรณีของ CPU ในแบบ DIP 40 PIN หมด และมีแต่แบบ 44 PIN PLCC สามารถใช้ได้กับเบอร์ P89C51, P89V51, P89LV51, AT89C51, AT89S51 ฯลฯ
45.-
ET-PCB LGA14 ( A-PC-E-00482)
เป็น PCB CONVER ขาตัว IC แบบ LGA 14 PIN ให้เป็นขาแบบ DIP 14 PIN (แบบขากว้าง 15.24 mm.) ด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งของ PCB จะเป็น PCB CONVER ขาตัวแบบ SOIC 14 PIN ให้เป็นขาแบบ DIP 14 PIN (แบบขากว้าง 15.24 mm.)
10.-
ET-PCB MC TQFP100/0.5 ( A-PC-E-00461) ดาวน์โหลด catalog
เป็น PCB CONVER ไอซี 100 ขา แบบ TQFP ระยะขา 0.5 mm., MCU MICROCHIP ให้เป็น 26 PIN HEADER แถวคู่ 4 ชุด ขนาด PCB 5.1 x 5.1 cm.
35.-
ET-PCB MC TQFP100/0.4 ( A-PC-E-00462) ดาวน์โหลด catalog
เป็น PCB CONVER ไอซี 100 ขา แบบ TQFP ระยะขา 0.4 mm., MCU MICROCHIP ให้เป็น 26 PIN HEADER แถวคู่ 4 ชุด ขนาด PCB 5.1 x 5.1 cm.
35.-
ET-PCB TQFP44 ( A-PC-E-00457) ดาวน์โหลด catalog
เป็น PCB CONVER ขาตัว IC แบบ TQFP44 PIN ขนาดขา PITCH 0.8 mm.
ให้เป็นขาแบบ PIN HEADER 11 PIN 4 ชุด PCB ZISE 4.1 X 4.1 CM
25.-
ET-PCB TQFP144 ( A-PC-E-00458) ดาวน์โหลด catalog
เป็น PCB CONVER ขาตัว IC แบบ TQFP144 PIN ขนาดขา PITCH 0.5 mm.
ให้เป็นขาแบบ PIN HEADER แถวคู่ 18 x 2 จำนวน 4 ชุด PCB ZISE 6.4 X 6.4 CM
48.-
ET-PCB SOIC28 ( A-PC-E-00445) ดาวน์โหลด catalog
เป็น PCB CONVER ขาตัว IC แบบ TQFP 32 Pin ระยะขา Pitch 0.8 mm. ให้อยู่ในรูปแบบของขาแบบ DIP 32 Pin
PCB Size 1.9 x 4.2 cm.
15.-
ET-PCB TQFP80 ( A-PC-E-00440) ดาวน์โหลด catalog
เป็น PCB CONVER ขาตัว IC แบบ TQFP80 PIN ให้อยู่ในรูปแบบขา PIN HEADER 20 pin จำนวน 4 ชุด ขนาด PCB 4.4 x 4.4 cm
30.-
ET-PCB TQFP64 ( A-PC-E-00441) ดาวน์โหลด catalog
เป็น PCB CONVER ขาตัว IC แบบ TQFPภ PIN ให้อยู่ในรูปแบบขา PIN HEADER 16 pin จำนวน 4 ชุด ขนาด PCB 4.4 x 4.4 cm
30.-
ET-PCB TQFP32 ( A-PC-E-00442) ดาวน์โหลด catalog
เป็น PCB CONVER ขาตัว IC แบบ TQFP32 PIN ให้อยู่ในรูปแบบขา DIP 32 pin ขนาด PCB 1.8 x 4.1 cm
18.-
ET-PCB TQFP100 ( A-PC-E-00439 )
เป็น PCB CONVER ขาตัว IC แบบ TQFP 100 PIN ระยะขา PITCH 0.5 mm. และ 0.4 mm. ให้อยู่ในรูปของขาแบบ PIN HEADER 26 PIN 4 ชุด จะมีให้เลือก ระยะขาใช้งาน 2 แบบ ให้ผู้ใช้เลือกใช้งาน โดย PCB จะมีอยู่ 2 ด้าน ให้ใช้งานโดย ด้านหนึ่งจะเป็นขนาด 0.4 mm. และอีกด้าน 0.5 mm. ขนาด PCB 5.00 x 5.00 cm
35.-
ชุด PCB Convertor และ ET PCB CONVER SMD [ปรับปรุง 23 ต.ค. 50] ...
ชุด ET PCB CONVER SMD : เป็นแผ่น PCB แบบ PTH ใช้ในการ CONVER ตัวอุปกรณ์ IC แบบ SMD ให้ไปอยู่ในรูปแบบขาของ DIP TYPE ที่สามารถนำไปต่อทดลองได้หรืออาจจะใช้ประยุกต์ในการใช้ COPY ตัว IC แบบ SMD ด้วยก็ได้ ในกรณีไม่ต้องการซื้อ SOCKET แบบ TEXT TOOL SMD ที่ราคาแพง 15.-/25.-
ET-34x2 TO 34x2T : เป็นชุด PCB CONVER CONNECTOR เปลี่ยนขั้วต่อจากระบบ 34 PIN HEADER จำนวน 2 ชุด เปลี่ยนให้เป็นขั้วแบบ 34 PIN TERMINAL BLOCK ซึ่งสามารถขันน็อตเข้าสายได้โดยง่ายจำนวน 2 ชุด พร้อมสายแพร์ 34 PIN ยาว 1 เมตร จำนวน 2 เส้น ต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆ แบบ 34 PIN HEADER เปลี่ยนเป็น TERMINAL BLOCK 490.-
ET-CONV 10 TO LCD (P-ET-A-00386) :: Catalog
เป็นตัว CONVER ขั้วต่อ 10 PIN ET (ที่สามารถเป็น OUTPUT 8 บิต) ให้สามารถต่อเข้ากับ LCD แบบตัวอักษร
ขาตรง 14 Pin หรือแบบ 16 Pin ในกรณีที่มี Backlight พร้อม TR ในการสั่ง On/Off LED Backlight และ
VR ปรับค่าความสว่าง LCD
90.-
ET-CONV SPI TO LCD (P-ET-A-00385) :: Catalog
เป็นตัว CONVER ขั้วต่อ 10 PIN ET (ที่สามารถเป็น OUTPUT 8 บิต) ให้สามารถต่อเข้ากับ LCD แบบตัวอักษร
ขาตรง 14 Pin หรือแบบ 16 Pin และในชุด CONVER นี้ ยังสามารถเลือกต่อได้อีกเป็น SPI แบบ 3 เส้น
ต่อผ่าน 74HC595 ที่อยู่บนบอร์ด ในกรณีต้องการประหยัดพอร์ตใช้เพียง 3 เส้นในการต่อ LCD
120.-
ET-CONV DC JACK (P-ET-A-00390) :: Catalog
เป็นชุด PCB พร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนขั้วต่อจาก DC JACK ขนาด 2.5 mm. และขั้ว 2 PINWAFER 2.54 mm.
ให้เป็นขั้ว 4 Pin เป็นขั้วต่อกับ Project Board เป็นขั้วไฟบวก และลบ ให้กับอุปกรณ์บน Projectboard
ที่จะมาต่อใช้งานง่ายและสะดวก
20.-
CONVER : ตัว CONVER ต่อเข้ากับสาย TERMINAL / สายแพร์ มีทั้งแบบ 10 /34 PIN 130.-/42.-
ET-CONV RJ45 (P-ET-A-00377)
เป็นตัว CONVER จากขั้ว RJ45 แบบ 8 PIN ให้เป็นขั้ว PIN HEADER ตัวผู้ 8 PIN และขั้ว TERMINAL 8 PIN ... [คลิกดูขนาดของบอร์ด]
50.-
ET-CONV USB-B (P-ET-A-00378)
เป็นตัว CONVER จากขั้ว USB TYPE B ให้ เป็นขั้ว PIN HEADER ตัวผู้ 4 PIN และขั้ว TERMINAL 4 PIN ... [คลิกดูขนาดของบอร์ด]
30.-
ET-CONV DB 9 F (P-ET-A-00379)
เป็นตัว CONVER จากขั้ว DB 9 PIN ตัวเมีย ให้เป็นขั้ว PIN HEADER ตัวผู้ 10 PIN (เพิ่มขั้ว GND ตัวถัง) และขั้ว TERMINAL 10 PIN .... [คลิกดูขนาดของบอร์ด]
50.-
ET-CONV DB 9 M (P-ET-A-00380)
เป็นตัว CONVER จากขั้ว DB 9 PIN ตัวผู้ให้ เป็นขั้ว PIN HEADER ตัวผู้ 10 PIN(เพิ่มขั้ว GND ตัวถัง) และขั้ว TERMINAL 10 PIN
50.-
ADAPTER CONVER : ชุด ADAPTER ใช้กับเครื่อง COPY EPROM ...

ET-CONV ICSP TO RJ11 (P-ET-A-00439)
เป็น PCB CONVER ขั้วต่อ 6 PIN ที่เป็นขั้วต่อของ PICKIT2 หรือ PICKIT3 ของ MICROCHIP (ICSP)ให้ เป็นขั้วต่อในแบบ RJ11 ซึ่งใช้ใน ICD2, ICD3

22.-
ET-CONV RJ45-M (P-ET-A-00438)
เป็น PCB CONVER ขั้วต่อ MAGNETICS พร้อม LED สำหรับ 10/100 BASE RJ45 ที่ใช้ในการต่อ LAN ให้เป็นขั้วต่อแบบ 14 PIN HEADER ระยะขา 2.54 mm. และความกว้างของขา 20.32 mm. สามารถลง PROJECT BOARD ใช้ต่อทดลองได้
65.-
ชุด PCB CONVER CONNECTOR : ใช้กับเครื่อง COPY  ....  PROJECT BOARD ...

Accessories

PROJECT BOARD 170W (C-YA-A-00290)
PROJECT BOARD หรืออีกชื่อว่า BREADBOARD คือ บอร์ดที่ใช้ต่อวงจรต่างๆ ได้ เพียงแค่ใช้สายเสียบในรูเชื่อมต่อวงจร
30.-
PROJECT BOARD 170Y(C-YA-A-00289)
PROJECT BOARD หรืออีกชื่อว่า BREADBOARD คือ บอร์ดที่ใช้ต่อวงจรต่างๆ ได้ เพียงแค่ใช้สายเสียบในรูเชื่อมต่อวงจร
30.-
CERAMIC THERMOELECTRIC COOLING MODULE (PELTIER) รุ่น TEC1-12710  เป็น
อุปกรณ์ทำความเย็น แบบ CERAMIC THERMOELECTRIC หรือ PELTIER คือเมื่อจ่ายไฟให้ตัว MODULE นี้แล้ว จะเกิดความเย็นด้านหนึ่ง และจะเกิดความร้อนขึ้นในอีกด้าน
360.-
PROJECT PCB M5 : เป็น PCB1 แบบ PTH เอนกประสงค์ออกแบบมาให้สามารถประกอบเข้าในกล่อง ET-PROJECT BOX 1 ได้โดยพอดี 40.-
ET-PROJECT BOX 2B  : เเป็นกล่องพลาสติกเอนกประสงค์ มีขนาดรูน็อตยึดกับบอร์ด ET-AVR328 PLUS 1/2 ได้ โดยมีขนาด 5.25 x 12.00 x 17.50 cm. มี 2 สี โดยในรุ่น B จะเป็นรุ่นสีดำ และรุ่น W จะเป็นสีครีม 80.-
ET-PROJECT BOX 2W  : เป็นกล่องพลาสติกเอนกประสงค์ มีขนาดรูน็อตยึดกับบอร์ด ET-AVR328 PLUS 1/2 ได้ โดยมีขนาด 5.25 x 12.00 x 17.50 cm. มี 2 สี โดยในรุ่น B จะเป็นรุ่นสีดำ และรุ่น W จะเป็นสีครีม 80.-
ET-PROJECT BOX 1B / 1W  : เป็นกล่องพลาสติกเอนกประสงค์ เป็นพลาสติกอย่างดี สามารถ เจาะ ตัดได้โดยไม่แตกหัก ขนาด 7.5 X 2.5 X 5 CM.  มี 2 สีให้เลือกใช้งาน สีดำ และสีขาว 25.-
PROJECT BOARD SET : PROJECT BOARD สำหรับต่อทดลองต่างๆ 1,550.-/260.-...
PROJECT PCB M1 : PCB แบบ PTH 44.-
PROJECT PCB M3 : PCB แบบ PTH  ขนาดใหญ่ 198.-
 
:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC :: STM8 ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD :: ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board :: อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer :: ไอซีน่าสน ::