[ ผลิตภัณฑ์ของเรา : Product ]

 

 

 

EPROM & CPU PROGRAMMER

* ราคายังไม่รวม VAT

ET-EMPIC V2.0 : เครื่องโปรแกรม/ลบ/จำลองการทำงาน PIC 2,500.-
ET-SPEP PLUS : เครื่องโปรแกรม EPROM 2,950.-
ET-ERASER II : เครื่องล้าง EPROM 2,450.-
ET-MCP V3.03 : เครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS51 และ AVR ของ ATMEL 2,150.-
ET-AFP V1.0 : เครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ในตระกูลของ ATMEL 1,550.-
:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
::Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC :: STM8 ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

 ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙