CP-PIC V3/458 EXP (ICD2)  ...............................................  *   1,190.- [P-CP-A-00090]
        CP-PIC V3/
877 EXP (ICD2)  ...............................................  *   1,180.- [P-CP-A-00091]
 

                CP-PIC V3/458 EXP (ICD2) และ CP-PIC V3/877 (ICD2) ... จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับในรุ่น CP-PIC V3/458 (ICD2)
            และ CP-PIC V3/877 (ICD2) โดยมี Project Board เพิ่มขึ้นมา และเปลี่ยนขั้ว 34 PIN ET BUS ให้เป็น PIN HEADER แบบ
            ตัวเมีย ให้สามารถต่อสายเข้าไปยัง Project Board ได้ และเพิ่มขั้วต่อตัวเมียในส่วนของ VCC และ GND ให้ต่อเข้า Project Board ได้
                POJECT BOARD เลือกใช้อย่างดีรุ่น AD-102 ขนาด 8 x 6 CM ให้ต่อวงจรทดลอง ศึกษาการทำงานของวงจรต่างๆ จากขาของตัว
            CPU PIC ได้โดยง่ายจากขั้ว 34 PIN ตัวเมียไปเข้ายัง PROJECT BOARD โดยคุณอาจจะใช้งานร่วมกับชุด สายต่อทดลองวงจร JUMPER SET
            ET-JWBOX 300 เป็นชุดสายต่อทดลองกับ PROJECT BOARD หรือใช้คู่กับชุด อุปกรณ์ต่อทดลอง กับ PROJECT BOARD โดยมีอุปกรณ์
            พื้นฐาน ต่างๆ ให้ต่อทดลอง เช่น
                               1. R
                               2. C
                               3. LED
                               4. 7-SEGMENT
                               5.
KEY SWITCH 3x4
                               6.
ชุด STEPPING MOTOR
                               7. ฯลฯ
            ชื่อชุด ET-HARDWARE KIT V1
                ชุด CP - PIC V3/458 EXP,V3/877 EXP (ICD2) ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, แผ่น CD - ROM คู่มือโปรแกรม

:: ดาวน์โหลดคู่มือ [PDF ขนาด 3,075KB]

:: ดาวน์โหลด (download) ไฟล์จาก CD-ROM
 

    หมายเหตุ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 
:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

©2000-2018 ETT Co.,Ltd, : Power by suntechnet.com


บริษัทอีทีที จำกัด : ETT Co.,Ltd.

1112/96-98 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1112-96-98 Sukhumvit Rd., Phrakanong, Bangkok, Thailand 10110
Tel. (66) 02-7121120 Fax. (66) 02-3917216 e-mail sale@etteam.com