ETT :: Product :: BBC MICRO:BIT

MICRO ROVER KIT ROBOT+BBC

[ C-YA-A-00380 ] 2,810.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MICRO ROVER KIT ROBOT+BBC ... เป็น ROBOT ของบริษัท FREENOVE เป็นหุ่นยนต์ 2 ล้อขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ด้วย บอร์ด BBC MICRO เช่น เดินตามเส้น, หลบหลีกวัตถุ เดินตามแสง เป็นต้น มีอุปกรณ์ SENSOR ต่างๆ อยู่บนหุ่นยนต์ พร้อมส่วนขยาย ระบบ สามารถใช้งานหุ่นยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมี APP ให้ทั้ง ระบบ IOS และ ANDROID ระบบจ่ายไฟใช้งานด้วย BATTERY 18650 มีให้ในชุด ที่ใช้งานได้นานและประหยัด พร้อมมีวงจร CHARGE BATTERY บนบอร์ด ใช้เรียนรู้ และพัฒนาเขียนโปรแกรมได้โดยง่าย เหมาะสำหรับเด็กๆ ในการเริ่มต้น เรียนรู้ เกี่ยวกับ ROBOT การเขียนโปรแกรมกับบอร์ด BBC MICRO:BIT หรือกับบอร์ด BBC MICRO:BIT รุ่น V1,V1.5,V2,V2.2 ได้

MICRO ROVER KIT ROBOT

[ C-YA-A-00379 ] 1,990.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ในชุดนี้จะมีเฉพาะตัวของ MICRO ROVER KIT ROBOT สายต่อ USB แบบ MICROและ BATTERRY 18650 LITHIUM ให้เท่านั้น ไม่มีบอร์ด BBC MICRO:BIT ให้ในชุด ดัวนั้น ในกรณีลูกค้ามีบอร์ด BBC MICRO:BIT เองอยู่แล้ว ลูกค้าก็ซื้อเป็นชุดนี้ไปใช้งานได้

BBC MICRO:BIT V2.2

[ C-YA-A-00363 ] 820.- (ราคายังไม่รวม Vat)

BBC MICRO:BIT V2.2 ... Official BBC micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดของ บริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงของอังกฤษ หรือ BBC โดยเป็นรุ่นที่ 2.2 เพิ่มคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิม

BBC MICRO:BIT SET A V2.2

[ C-YA-A-00364 ] 960.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ในชุดจะประกอบด้วย

  • บอร์ด BBC MICRO:BIT V2.2
  • CABLE USB MICRO
  • ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน
  • ลังถ่าน AAA x 2

BBC MICRO:BIT SET B V2.2

[ C-YA-A-00365 ] 1,370.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ในชุดจะประกอบด้วย

  • บอร์ด BBC MICRO:BIT V2.2
  • CABLE USB MICRO
  • ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน
  • ลังถ่าน AAA x 2
  • ET-BBC GPIO V1

CASE COVER BBC

[ A-CV-D-00034 ] 37.- (ราคายังไม่รวม Vat)

CASE COVER BBC ... เป็น SILICONE CASE ไว้ใส่ป้องกันบอร์ด BBC MICRO:BIT สามารถใช้ได้ทั้ง BBC MICRO:BIT รุ่น 1 และ BBC MICRO:BIT รุ่น 2

BBC MICRO:BIT V2

[ C-YA-A-00332 ] 560.- (ราคายังไม่รวม Vat)

BBC MICRO:BIT V2 ... เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก จากบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงของ อังกฤษ หรือ BBC โดยเป็นรุ่นที่ 2 เพิ่มคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิม เช่น เพิ่มลำโพงให้อยู่บนบอร์ดเลย, เพิ่ม MICROPHONE บนบอร์ดรับเสียงได้, LED INDICATOR ต่างๆ, SW. สัมผัส, เพิ่มความจุของ MEMORY ให้มากขึ้นเท่าตัว, RAM มากขึ้น ฯลฯ สามารถพัฒนาใช้โปรแกรมต่างๆ ในการเขียนได้ เช่นเดียวกับ BBC MICRO:BIT รุ่นแรก การเขียนแบบ BLOCK หรือภาษาที่สูงขึ้น เช่น JAVA SCRIP, ภาษาไพธอน ฯลฯ นอกจากนี้บอร์ด BBC MICRO:BIT ยังสามารถเขียนโปรแกรมแล้วทำการ DOWNLOAD โปรแกรมที่เขียนขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เข้าทาง USB PORT ได้เลย ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม

BBC MICRO:BIT SET A V2

[ C-YA-A-00333 ] 700.- (ราคายังไม่รวม Vat)

บอร์ด BBC MICRO:BIT V2 พร้อมกล่องพลาสติกใส่บอร์ด, CABLE USB MICRO, ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน และลังถ่าน AAA x 2

BBC MICRO:BIT SET A

[ C-YA-A-00291 ] 640.- (ราคายังไม่รวม Vat)

บอร์ด BBC MICRO:BIT พร้อมกล่องพลาสติกใส่บอร์ด, CABLE USB MICRO, ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน และลังถ่าน AAA x 2

BBC MICRO:BIT SET B V2

[ C-YA-A-00334 ] 1,110.- (ราคายังไม่รวม Vat)

บอร์ด BBC MICRO:BIT V2 พร้อมกล่องพลาสติกใส่บอร์ด, CABLE USB MICRO, ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน ลังถ่าน AAA x 2 และ ET-BBC GPIO V1

BBC MICRO:BIT SET B

[ xC-YA-A-00335xx ] 1,050.- (ราคายังไม่รวม Vat)

บอร์ด BBC MICRO:BIT พร้อมกล่องพลาสติกใส่บอร์ด, CABLE USB MICRO, ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน ลังถ่าน AAA x 2 และ ET-BBC GPIO V1

ET-DSP I2C LED 16 X 8

[ P-ET-A-00669 ] 330.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-DSP I2C LED 16 X 8 ... เป็นบอร์ดแสดงผลแบบ LED ขนาด 16 X 8 จุด สามารถเลือกสีการแสดงผลได้ 3 สี คือ แดง, เขียว. น้ำเงิน โดยใช้ JUMPER รับข้อมูลทาง PORT I2C ใช้ IC DRIVE เบอร์ HT16K33 ซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับบน DISPLAY LED บนบอร์ด KID BIGHTสามารถต่อทาง I2C แสดงผลเช่นเดียวกับ DISPLAY บนบอร์ด KID BRIGHT ได้เลย หรือจะต่อกับ BBC MICRO:BIT หรือ BBC MICRO:BIT V2, Arduino ทาง I2C PORT ด้วยก็ได้

MICRO BIT:ROBOT MAQUEEN PLUS

[ C-YA-A-00322 ] 2,690.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MAQUEEN PLUS ... เป็น ROBOT รุ่นใหม่ พัฒนาต่อมาจาก MAQUEEN ROBOT ในรุ่นเดิม พัฒนาเพิ่มเติมความเร็วของตัว MOTOR วิ่งได้เร็วขึ้น 2 เท่า เปลี่ยนระบบภาคจ่ายไฟจาก ถ่านไฟฉาย ธรรมดา เป็น BATTERY 18650 ที่ใช้งานได้นานมากขึ้น พร้อมมีวงจร CHARGE BATTERY บนบอร์ด ฯลฯ ใช้เรียนรู้ และพัฒนาเขียนโปรแกรมได้โดยง่าย เหมาะสำหรับเด็กๆ ในการเริ่มต้น เรียนรู้ เกี่ยวกับ ROBOT การเขียนโปรแกรมกับบอร์ด BBC MICRO:BIT หรือกับบอร์ด BBC MICRO:BIT V2 ก็ได้

ROBOT MAQUEEN PLUS

[ C-YA-A-00323 ] 2,190.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ในชุดนี้จะมีเฉพาะตัวของ ROBOT MAQUEEN PLUS และ BATTERRY 18650 LITHIUM ให้เท่านั้น ในชุดนี้ โดยถ้าลูกค้ามีบอร์ด BBC MICRO:BIT เองอยู่แล้ว ก็ซื้อเป็นชุดนี้ไป

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน BBC MICRO:BIT ด้วยภาษา MicroPython

[ ISBN 978-616-92864-1-7 ] 250.-

เป็นหนังสือที่อธิบาย MICRO PYTHON ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่จะเขียน MICRO PYTHON เบื้องต้น พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ จำนวน 384 หน้า 33 บท ปกอ่อนพิมพ์สี่สี ขนาดหนังสือ 14.5 x 20.8 x 2 CM"

ET-BBC ROBOT KIT + MICRO BIT

[ P-ET-A-00640 ] 2,790.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-BBC ROBOT KIT ... เป็น ROBOT ประเภทสามล้อ ประกอบสร้างด้วยชิ้นส่วน TECHNIC BRICKS ทำให้สามารถดัดแปลงประกอบเป็น ROBOT หรือ PROJECT อื่น ๆ ได้โดยง่าย ใช้ตัวควบคุม BBC MICRO:BIT ในการควบคุม เขียนโปรแกรมในรูปแบบ BLOCK ง่ายต่อการใช้งาน เรียนรู้ใช้บอร์ด ET-BBC GPIO เป็นส่วนวงจรขยายการทำงาน ของบอร์ด BBC MICRO:BIT ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ เช่น SERVO MOTOR แบบหมุน 360 องศา ตัว SENSOR TRACKER โดยในชุดนี้มาพร้อมบอร์ด BBC micro:bit

ET-BBC ROBOT KIT

[ P-ET-A-00639 ] 2,290.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-BBC ROBOT KIT ... เป็น ROBOT ประเภทสามล้อ ประกอบสร้างด้วยชิ้นส่วน TECHNIC BRICKS ทำให้สามารถดัดแปลงประกอบเป็น ROBOT หรือ PROJECT อื่น ๆ ได้โดยง่าย ใช้ตัวควบคุม BBC MICRO:BIT ในการควบคุม เขียนโปรแกรมในรูปแบบ BLOCK ง่ายต่อการใช้งาน เรียนรู้ใช้บอร์ด ET-BBC GPIO เป็นส่วนวงจรขยายการทำงาน ของบอร์ด BBC MICRO:BIT ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ เช่น SERVO MOTOR แบบหมุน 360 องศา ตัว SENSOR TRACKER โดยชุดนี้ไม่มีบอร์ด BBC micro:bit

ET-BBC ROBOT + MICRO BIT

[ P-ET-A-00638 ] 2,690.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-BBC ROBOT + MICRO BIT จะเป็น ROBOT ที่มีส่วนประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับ ET-BBC ROBOT KIT โดยจะแตกต่างในส่วนโครงสร้างของตัว ROBOT จากชิ้นส่วน TECHNIC BRICKS เปลี่ยนเป็นใช้ ALUMINUM ชุบ ANODIAED สีน้ำเงินแทน

ET-BBC ROBOT

[ P-ET-A-00637 ] 1,790.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-BBC ROBOT + MICRO BIT จะเป็น ROBOT ที่มีส่วนประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับ ET-BBC ROBOT KIT โดยจะแตกต่างในส่วนโครงสร้างของตัว ROBOT จากชิ้นส่วน TECHNIC BRICKS เปลี่ยนเป็นใช้ ALUMINUM ชุบ ANODIAED สีน้ำเงินแทน โดยชุดนี้ไม่มีบอร์ด BBC micro:bit

GRAY SERVO MOTOR 270

[ A-MO-M-00192 ] 250.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น SERVO MOTOR ขนาดเล็ก สามารถสั่งควบคุมหมุน ได้ 0-270 องศา, ตัวโครง SERVO และตัวแกนหมุน ออกแบบให้สามารถยึดกับ TECHNIC BRICK ได้ สามารถต่อยึดกับ TECHNIC BRICK บนตัว ROBOT ได้

CABLE 3P-3P-20CM

[ P-CB-A-00060 ] 18.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นสายต่อแบบ 3 PIN ตัวเมียหัวท้าย ขั้วแบบ JR PLUG สายขนาด 26AWG ใช้ต่อขยาย I/O ต่างๆ จากขั้วต่อ ET-BBC-GPIO V1 ได้ ยาว 20 cm.

CABLE 3P-3P-30CM

[ P-CB-A-00061 ] 20.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นสายต่อแบบ 3 PIN ตัวเมียหัวท้าย ขั้วแบบ JR PLUG สายขนาด 26AWG ใช้ต่อขยาย I/O ต่างๆ จากขั้วต่อ ET-BBC-GPIO V1 ได้ ยาว 30 cm.

BLOCK 3X2 COLOR FUL

[ A-MO-M-00170 ] 30.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น BLOCK แบบ LEGO (COMPATIBLE) 3 X 2 ช่อง แบบพลาสติกใส ที่มี BAYERRY และวงจร LED กระพริบเปลี่ยนสีได้หลายสีด้วยตัวเอง พร้อม SWITCH ปิด/เปิด ใช้ต่อประกอบวงจรเพื่อความสวยงาม พร้อมตัวต่อ TECHNIC PIN 1/2 จำนวน 2 ตัว ช่วยในการต่อขยาย

BATTERY 6XAA HOLDER

[ A-BA-C-00029 ] 60.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นลังถ่านขนาด 6 ก้อน ใส่ถ่านไฟฉายขนาด AA รวม 6 ก้อน แบบอนุกรมรวมเท่ากับ 9VDC พร้อมขั้วเป็นแบบ DC JACK FEMALE 2.5 mm. โดยมีขั้วไฟ บวกนอก ลบใน (ETT) ขนาด 1/4 x 66 mm. หนา 18 mm.

CON 40 PIN BBC 1.27mm-V

[ A-CO-A-00345 ] 80.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นขั้วต่อแบบ SLOT 40 PIN ใช้กับบอร์ด BBC MICRO:BIT ในรูปแบบต่อบอร์ด BBC แบบตั้ง 90 องศา, ระยะขา 1.27 mm.

CON 40 PIN BBC 1.27mm-H

[ A-CO-A-00354 ] 80.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นขั้วต่อแบบ SLOT 40 PIN ใช้กับบอร์ด BBC MICRO:BIT ในรูปแบบต่อบอร์ด BBC แบบขนานกับ PCB, ระยะขา 1.27 mm.

TECHNIC PIN WITH FRICTION SET10

[ A-MO-M-00173 ] 30.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นตัว TECHNIC PIN WITH FRICTION จำนวน 10 ตัวต่อชุด ใช้ในการยึด เข้ารู HOLES กับ TECHNIC BRICKS

BASE PLATE 16X32

[ A-MO-M-00158 ] 98.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น BASE PLATES ขนาด 16 X 32 จุด สามารถยึดเข้ากับ BRICKS ต่างๆ หรือยึดกับบอร์ด ET-BBC-GPIO V1 ด้วยก็ได้ ง่ายและสะดวก

ET-CONV 3P TO 10P

[ P-ET-A-00625 ] 45.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น PCB เปลี่ยนขั้วต่อจากในระบบ 3PIN I/O ในบอร์ด ET-BBC-GPIO V1 ให้เปลี่ยนเป็นขั้ว 10PIN HEADER ETT สามารถไปต่อเข้ากับระบบบอร์ด INPUT/OUTPUT I/O ต่างๆ ของทาง อีทีที ได้ เช่น ET-OPTO RELAY4, ET-OPTO DCIN4, ET-TEST 10P/INP, ET-TEST 10P/OUT, ET-TEST 10P/ADC, ET-TEST 10P/DIP8

ET-I2C 5P HUB

[ P-ET-A-00627 ] 35.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น PCB ออกแบบเป็น HUB ให้กับขั้วต่อ 5PIN ในระบบขั้ว I2C BUS ของทาง อีทีที ให้สามารถต่อ I2C เข้า และกระจายออกได้อีก 3 ขั้ว โดยขั้วทั้งหมดต่อขาถึงกันหมด

ET-I2C 4P HUB

[ P-ET-A-00626 ] 30.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น PCB ออกแบบเป็น HUB ให้กับขั้วต่อ 4PIN ในระบบขั้ว I2C BUS ของทาง อีทีที ให้สามารถต่อ I2C เข้า และกระจายออกได้อีก 3 ขั้ว โดยขั้วทั้งหมดต่อขาถึงกันหมด

TECHNIC BRICKS 1x14

[ TECHNIC BRICKS 1x14 ] 15.- (ราคายังไม่รวม Vat)

TECHNIC BRICKS 1x14 จะเป็นชิ้นส่วน BRICK โดยมี PIN ต่อ และ รู HOLES อยู่ในตัว BLICKS

TECHNIC BRICKS 1x10

[ A-MO-M-00167 ] 12.- (ราคายังไม่รวม Vat)

TECHNIC BRICKS 1x10 จะเป็นชิ้นส่วน BRICK โดยมี PIN ต่อ และ รู HOLES อยู่ในตัว BLICKS

MINI RELAY1 GROVE

[ C-YA-A-00305 ] 160.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MINI RELAY1 GROVE ... เป็น MODULE สำหรับที่เป็น RELAY OUTPUT พร้อมขั้วต่อ 3 PIN สามารถต่อเข้ากับ ขั้ว 3 PIN I/O ของบอร์ด ET-BBC-GPIO V1 ได้โดยตรง โดยใช้ไฟจากขั้ว 3 PIN (SET JUMPER VCC=5V)

ET-BBC GPIO V1

[ P-ET-A-00624 ] 500.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-BBC GPIO V1 เป็นบอร์ดทีทาง อีทีที ผลิตขึ้น เพื่อแปลงขา SLOT ของบอร์ด BBC MICRO:BITให้สามารถนำไปต่อใช้งานได้โดยง่าย และสะดวก พร้อมมีวงจรพื้นฐานในการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ในงานศึกษาบอร์ด BBC MICRO:BIT ที่ควรจะมีใช้

ET-BBC-ADAPTER-H

[ P-ET-A-00622 ] 100.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นบอร์ดที่ต่อขยายในส่วนของทาง SLOT ที่เป็นของ I/O บอร์ด BBC MICRO:BIT ให้สามารถต่อขยายนำ I/O ของบอร์ดต่อขยายออกมาใช้งานได้โดยง่าย ต่อสายต่อต่างๆ หรือ จะนำไปต่อตรงเข้ากับ PROJECT BOARD โดยตรงก็ได้ โดยการต่อบอร์ด BBC MICRO:BIT กับ SLOT ในแนวนอน

ET-BBC-ADAPTER-V

[ P-ET-A-00623 ] 140.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นบอร์ดที่ต่อขยายในส่วนของทาง SLOT ที่เป็น I/O ของบอร์ด BBC MICRO:BIT ให้สามารถต่อขยายนำ I/O ของบอร์ดต่อขยายออกมาใช้งานได้โดยง่าย ต่อสายต่อต่างๆ หรือ จะนำไปต่อตรงเข้ากับ PROJECT BOARD โดยตรงก็ได้ , PCB แบบชุบทอง

BBC MICRO RELAY4

[ C-YA-A-00294 ] 390.- (ราคายังไม่รวม Vat)

BBC MICRO RELAY4 เป็นบอร์ดขยายการทำงานของ BBC MICRO:BIT โดยเป็นบอร์ดพร้อม SOCKET สำหรับเสียบกับ บอร์ด BBC MICRO:BIT ได้เลย โดยบนบอร์ดจะมี ชุด RELAY 4 ตัว อยู่บนบอร์ดให้ใช้งาน สามารถสั่งงาน จาก BBC MICRO:BIT ให้ ON/OFF RELAY ได้โดยอิสระ 4 ตัว

MICRO:BIT CASE ABS

[ A-CV-D-00033 ] 99.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น CASE ใส่ตัวบอร์ด BBC MICRO:BIT แบบพลาสติก ABS ใส โดยมีด้านหลัง CASE เป็นจุดกลมตัวยึดในแบบ LEGO (COMPATIBLE) ขนาด 5 X 3 ช่อง สามารถนำไปประกอบเข้ายึดกับ LEGO BLOCKS ต่างๆ ได้

ALLIGATOR CLIPS-5

[ P-CB-A-00055 ] 100.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ALLIGATOR CLIPS หรือ ขั้วหนีบสายไฟ และขั้วต่อไฟฟ้าต่างๆ

MICRO BIT:ROBOT MAQUEEN

[ C-YA-A-00287 ] 1,760.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MICRO BIT:ROBOT MAQUEEN เป็น ROBOT ประเภทรถขนาดพร้อมตัวบอร์ด BBC MICRO:BIT สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ ROBOT ได้หลายรูปแบบ ด้วยบอร์ด BBC MICRO:BIT เช่น ให้รถเดินตามเส้น, หลบหลีกวัตถุต่าง ๆ เรียนรู้ และพัฒนาทำได้โดยง่าย และรวดเร็ว เหมาะสำหรับเด็กๆ ในการเริ่มต้น เรียนรู้เกี่ยวกับ ROBOT การเขียนโปรแกรมในยุคดิจิตอล

BBC MICRO:BIT

[ C-YA-A-00241 ] 510.- (ราคายังไม่รวม Vat)

บอร์ด BBC MICRO:BIT เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก ถูกออกแบบ สร้างโดย บริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษ หรือ BBC เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนใช้งานคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ให้กับเด็กๆ โดยมีภาษา สำหรับเด็กในการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษาในรูปแบบการต่อแบบ BLOCK หรือภาษาที่สูงขึ้น เช่น JAVA SCRPT, ภาษาไพธอน ฯลฯ ทั้งหมดของ โปรแกรมภาษาต่างๆ นี้ สามารถให้ ใช้งานได้ฟรี นอกจากนี้บอร์ด BBC MICRO:BIT ยังสามารถเขียนโปรแกรมแล้วทำการ DOWNLOAD โปรแกรมที่เขียนขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เข้าทาง USB PORT ได้เลย ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม

R-PLATE 2X6 LEGO SET

[ P-ET-A-00212 ] 40.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นส่วนชุดต่อ LEGO ประกอบด้วย แบบ BLACK PLATE 2 x 6 จำนวน 6 แผ่น และ แบบ WHITE WING 4 x 9 2 แผ่น

Let's Chat


1112/96-98, Sukhumvit Road, Phrakanong, Bangkok 10110 Thailand
1112/96-98 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

e-mail : sale@etteam.com

TEL: 0-2712-1120 FAX: 0-2391-7216