::::: BBC NICRO BIT > ALLIGATOR CLIPS-5

 
 
ALLIGATOR CLIPS-5
 
 
    ALLIGATOR CLIPS-5     (P-CB-A-00055)     [ 100.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ALLIGATOR CLIPS หรือ ขั้วหนีบสายไฟ และขั้วต่อไฟฟ้าต่างๆ
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] ในชุดจะมี 5 เส้น พร้อมขั้วหนีบ หัวท้าย
     [ ] มีสี แดง, ดำ, เขียว, เหลือง, ขาว
     [ ] ประยุกต์ใช้กับบอร์ด BBC MICRO:BIT ได้ดี
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. แคตาล็อก :: Catalog
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน