ARM > BBC MICRO:BIT....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
 
 
    BBC MICRO:BIT (C-YA-A-00241) [ 840.- ยังไม่รวม Vat]
 
            บอร์ด BBC MICRO:BIT เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก ถูกออกแบบ สร้างโดย บริษัทแพร่ภาพกระจายเสียง
                อังกฤษ หรือ BBC เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนใช้งานคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ให้กับเด็กๆ โดยมีภาษา
                สำหรับเด็กในการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษาในรูปแบบการต่อแบบ BLOCK หรือภาษาที่สูงขึ้น เช่น JAVA SCRPT,
                ภาษาไพธอน ฯลฯ ทั้งหมดของ โปรแกรมภาษาต่างๆ นี้ สามารถให้ ใช้งานได้ฟรี นอกจากนี้บอร์ด BBC MICRO:BIT
                ยังสามารถเขียนโปรแกรมแล้วทำการ DOWNLOAD โปรแกรมที่เขียนขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เข้าทาง USB PORT
                ได้เลย ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม
 
ตัวอย่างการทดลอง DISPLAY LED 5x5
 
  
       คุณสมบัติ
 
     [*] ใช้ MCU หลัก เบอร์ NRF51822 ของบริษัท NORDIC เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 32 BIT ARM CORTEX-M0,
           หน่วยความจำขนาด 256 KB, RAM ขนาด 16 KB, RUN ความถี่ 16 MHz มีวงจร BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE)
           ในบอร์ดใช้ติดต่ออุปกรณ์อื่นๆ ที่มี BLUETOOTH ได้
     [*] และ MCU ที่สอง บอร์ด KL26Z ของบริษัท NXP/FREESCALE เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด
           32 BIT ARM CORTEX-M0, RUN ความถี่ 48 MHz, FULL-SPEED USB 2.0 (OTG) ทำหน้าที่ต่อกับขั้ว USB PORT
     [*] SENSOR ACCELERMETER วัดความเร่ง แบบ 3 แกน เบอร์ MMA8652
     [*] SENSOR MAGNETOMETER วัดสนามแม่เหล็ก แบบ 3 แกน เบอร์ MAG3110
     [*] USB CONNECTOR แบบ MICRO USB ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟเข้าบอร์ด และใช้ DOWNLOAD
           โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เข้ามายังบอร์ด
     [*] ขั้วต่อ POWER 2 PIN จาก BATTERY 3V แบบ JST
     [*] DISPLAY LED แบบ 25 ดวง บนบอร์ดสีแดงแบบ 5x5 จุด
     [*] ขั้วต่อ I/O 23 PIN เป็นแบบขา SLOT PCB ชุบทอง ใช้ต่อ I/O ออกนอกบอร์ด
     [*] 3 SW. กดเป็น 1 RESET SW, 2 INPUT SW. A และ B
     [*] ใช้ไฟ +5VDC จากขั้ว USB MICRO หรือ +3VDC จากขั้ว 2 PIN JST
     [*] ขนาดบอร์ด 52 x 42 mm.
     [*] ในชุด BBC MICRO:BIT ... ประกอบด้วย
           [>>>] บอร์ด BBC MICRO:BIT 2. กล่องพลาสติกใส่บอร์ด
           [>>>] กล่องพลาสติกใส่บอร์ด
 
 
       สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
     [*] MICRO:BIT GPIO  (C-YA-A-00240)    * 160.-
 
           [>>>] เป็นบอร์ดที่ต่อขยายในส่วน SLOT ที่เป็น I/O ของบอร์ด MICRO:BIT ให้สามารถต่อขยายออกได้ โดยง่าย
                      ด้วยสายต่อต่างๆ
           [>>>] ขั้ว SLOT แบบ 80 PIN เข้ากับ PCB PIN SLOT ของบอร์ด MICRO:BIT
           [>>>] ขั้วต่อ PIN HEADER ขนาด 2.54 mm. จำนวน 24PIN ต่อขา I/O, VCC, GND จากบอร์ด MICRO:BIT สามารถ
                      นำไปต่อขยายด้วยสายต่อต่างๆ ได้
           [>>>] PCB ส่วน SLOT ที่ต่อบน MICRO:BIT GPIO ที่มีขั้ว SLOT I/O เช่นเดียวกับบอร์ด MICRO:BIT
                      นำไปต่อใช้งานได้อีก
 
รูปการต่อ MICRO:BIT GPIO เข้ากับบอร์ด BBC MICRO:BIT
 
 
     [*] BATTERY 2 X AAA HOLDER    (A-BA-C-00024)     * 40.-
 
           [>>>] เป็นหลังถ่านขนาด 2 ก้อนใส่ถ่านไฟฉายขนาด AAA รวม 2 ก้อน เท่ากับ 3.0VDC พร้อมขั้วต่อ 2 PIN
                      สามารถต่อเข้ากับขั้วไฟของบอร์ด MICRO:BIT ได้โดยตรง และมี SW. ON/OFF ให้บนลังถ่านด้วย
 
 
     [*] CABLE USB/MICRO 1 M        (A-CB-A-00045)       * 65.-
 
 
     [*] ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE U    (A-AP-A-00106)   * 210.-
 
           [>>>] เป็น DC POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING มาตรฐาน มอก. และ UL
           [>>>] INPUT : AC INPUT 220VAC 50/60 Hz 0.5A
           [>>>] OUTPUT : DC 5V/2.0A (10W)
           [>>>] ขั้วต่อเป็นแบบ USB MICRO TYPE B MALE ตัว ADAPTER เป็นแบบ WALL MOUNT แบบ 2 ขา
 
     [*] RW20MF-40SET ( A - C B - A - 0 0 0 5 3 ) * 65.-
 
           [>>>] RW20MF-40SET เป็นขั้วต่อหัว ด้านหนึ่งตัวผู้ และหัวด้านหนึ่งเป็น ตัวเมีย ขนาดความยาว 20 CM.
                      จำนวน 40 เส้น
 
     [*] RW20FF-40SET ( A - C B - A - 0 0 0 5 2 ) * 65.-
 
           [>>>] RW20FF-40SET เป็นขั้วต่อหัว ท้ายแบบตัวเมียทั้งสองด้าน ใช้ต่อ กับ MALE PIN HEADER ขนาด
                      ความยาว 20 CM. จำนวน 40 เส้น
 
 
 
 
     [*] RW20MM-40SET ( A - C B - A - 0 0 0 5 1 ) * 65.-
 
           [>>>] RW20MM-40SET เป็นขั้วต่อ หัวท้ายแบบตัวผู้ทั้งสองด้าน ใช้ต่อ กับ FEMALE PIN HEADER หรือ
                      กับ PROJECT BOARD ขนาด ความยาว 20 CM. จำนวน 40 เส้น
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads / URLs
 
     [1] Catalog :: แคตาล็อก
     [2] รายละเอียดของ BBC MICRO:BIT
     [3] การเขียนแบบ  Microsoft BLOCK ได้ที่
     [4] สอนการใช้งานBBC MICRO:BIT
     [5] การพัฒนาด้วย PYTHON
     [6] รูปแบบการต่อขา
 
 

 

                    ( *** เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ จะไม่มีการรับประกัน ในสินค้ารุ่นนี้ *** ) 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า