สินค้า Internface > ET-MINI RTC DS3232
 
 
 
    ET-MINI RTC DS3232 (P-ET-A-00460) [350.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

        ชุดต่อวงจรในแบบ I2C BUS เป็นวงจร RTC ที่มีส่วนของ CRYSTAL OSC อยู่ในตัวของไอซี ทำให้มีความเที่ยงตรงของเวลา ในการทำงานสูง กว่า RTC ที่ใช้ CRYSTAL ภายนอก

   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
เป็นชุดต่อวงจรในแบบ I2C BUS เป็นวงจร RTC ที่มีส่วนของ CRYSTAL OSC อยู่ในตัวของไอซี ทำให้มีความเที่ยงตรงของเวลาในการทำงานสูง ( Accuracy +-2ppm from 0 C to +40 C ) กว่า RTC ที่ใช้ CRYSTAL ภายนอก
2.
วงจรใช้ ไอซีเบอร์ DS3232 ทำงาน 3V-5V , RAM ภายใน 236 BYTE พร้อม BATTERY 3 V ใช้ BACKUP
3. ขั้ว INPUT สัญญาณเข้าแบบ 8 PIN ตัวผู้และแบบตัวเมีย
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. DS3232 Data Sheet
     2. Manual (Thai Language)
     3. Manual (English Language)
     4. ไฟล์ตัวอย่าง
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม