ET DIN >BOX DIN DMB-4772 ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
   BOX DIN DMB-4772. (A-BX-E-00038) [ 390.- ยังไม่รวม Vat]
 
     [ ] รางยึดกับบอร์ดที่มีตัวยึด DIN 35 mm. ความยาว 49.7 cm
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [ 1 ] Catalog
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน