[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET-ROBOT LOGO 877  


   

. . . ET-ROBOT LOGO 877 . . .                                                              ราคา  *3,750.-

     ET-ROBOT LOGO 877 ชุด ROBOT ในอีกรูปแบบหนึ่งของทีมงาน อีทีที ที่ออกแบบการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา LOGO ที่เหมาะสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้ และยังสามารถเพิ่มเติมในการเรียนรู้ที่ยากขึ้นได้อีกด้วยชุด ภาษาเบสิก ในระดับ ปวช.

และ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี


     ET-ROBOT LOGO 877 ใช้ภาษา LOGO ในการเขียนโปรแกรมซึ่งจะมีความง่ายในการเริ่มต้นเขียนใช้งานสำหรับนักเรียน โดยสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ ภาษา LOGO BLOCK ที่เป็นรูปแบบการนำชุดคำสั่งที่เป็นแบบ BLOCK มาเรียงต่อกัน หรือ

จะใช้ภาษา CRICKET LOGO ที่เขียนในแบบ TEXT ตัวอักษร ก็ได้ โดยเขียนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็ทำการ DOWNLOAD ข้อมูลเข้ามายังตัว ROBOT สั่งให้ทำงานได้เลย    

คุณสมบัติ ET-ROBOT LOGO 877

 • ตัวฐาน ROBOT เลือกใช้อุปกรณ์ที่ดี และแข็งแรงไม่แตกหักง่าย ใช้ ALUMINUM  ชุบ ANODIAED สีนํ้าเงิน หนา 3 mm.

 • ระบบขับเคลื่อนตัว ROBOT LOGO ใช้ SERVO MOTOR รุ่น S03T/STD/JR จำนวน 2 ตัว ที่ทำการ MODIFY แล้ว ขับล้อซ้ายและล้อขวา มีแรงบิดตัวละ 7.2 Kg-Cm ทำให้ตัว ROBOT มีแรงขับเคลื่อนมากพอที่คุณจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ลงไปได้อีกมากมาย

 • CPU ใช้ PIC16F877 พร้อมโปรแกรม LOGO INTERPRETER ที่พัฒนาจากทีมงาน อีทีที

 • พร้อมส่วนแสดงข้อความต่างๆ ในรูปแบบจอ LCD DISPLAY ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด ที่สามารถสั่งงานได้จาก ภาษา LOGO มีให้พร้อมกับชุด ROBOT นี้

 • RS232 PORT MAX232 ON BOARD

 • EEPROM 24LC256 32K BYTE ON BOARD , RTC DS1307 (OPTION), CIRCUIT LOW VOLT DE TECT (OPTION), ลำโพงเล็ก ONBOARD

 • 1 INPUT SW, 4 INPUT DIP SW, 10 BIT I/O PORT, 4 LED OUTPUT, 3 INPUT LED    อุปกรณ์ที่มีให้บนชุด ET-ROBOT LOGO 877

 • R-TRACKER 3 บอร์ดตรวจจับแสงเดินตามเส้นแบบ 3 ช่องสัญญาณ ใช้ SENSOR แสง เบอร์ RPR359F จำนวน 3 ตัว พร้อม IC OP-AMPทำให้เดินได้ไม่หลุดเส้น เช่น SENSOR จุดเดียว

 • SW SENSOR 4 จุด พร้อมชุดกันชน LEGO อุปกรณ์ POWER SUPPLY

 • ในชุด ROBOT นี้จะมี BATTERY แบบชาร์จได้ ชนิด SEALEDRE ขนาด 6 V 1.2/1.3ให้พร้อมในชุด ใช้งานได้นานกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งจะประหยัดกว่าใช้ถ่านไฟฉายมาก พร้อมทั้งมีชุดเครื่องชาร์จ BATERRY ให้ด้วยในชุด

 • พร้อมกันนี้ในชุดยังมี คู่มือ, แผ่น CD-ROM โปรแกรม, สาย DOWNLOAD ET-CAB10P, สาย RS232 DB 9 PIN

 • ขนาดตัว ET-ROBOT LOPGO 877 15CM (ก) x 20.5 CM() x 10CM ()

OPTION  :  R-PIC 877                                                                                                             *690.-

ชุดเสริมให้ตัว ET-ROBOT LOGO 877 ใช้งานกับภาษา BASIC และ ASSEMBLY

ได้พร้อมตัวโปรแกรม PIC BASIC

ประกอบด้วย ... คู่มือ ET-ROBOT 877 พร้อม CD-ROM ET-ROBOT 877, คู่มือ

ภาษาเบสิก พร้อม CD-ROM โปรแกรม, CPU PIC16F877, เอกสารการติดตั้ง

[DOWNLOAD]

คู่มือการใช้งาน ET-ROBOT LOGO 877
ตัวอย่างโปรแกรม LOGO

โปรแกรม LOGO

 

 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๔๗