[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ปฏิบัติการทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51
ด้วยภาษาเบสิก
BASCOM-8051

 

. . . ปฏิบัติการทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 ด้วยภาษาเบสิก BASCOM-8051 . . .         

ราคา  240  บาท 

         ปฏิบัติการทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 ด้วยภาษาเบสิก BASCOM-8051 ... เป็นหนังสือที่จะทำให้การใช้งาน CPU MCS51  เป็นเรื่องง่ายๆ ในการเขียนโปรแกรมใช้งานด้วยภาษาเบสิก  หนังสือมี 12 บท การทดลองใช้งาน  พร้อมตัวอย่างโปรแกรมภาษาเบสิก  โดยใช้โปรแกรม BASCOM-8051 ในการนำเสนอ

      หนังสือพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี  ปกสี่สีสวยงาม หนากว่า 350 หน้า 

 

 
..DOWNLOAD..

ตัวอย่างหนังสือ


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๗