[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -AVR V2.0

. . . ET-AVR V2.0 . . .                                                                     ราคา     850.-

    คุณสมบัติสุดยอดของ AVR AT90S8535

 

     ET-AVR V2.0 บอร์ด ... สำหรับใช้พัฒนาทำเป็น PROJECT ต่างๆ โดยใช้เพียงบอร์ดเดียวได้อุปกรณ์ครบ ไม่ต้องหาชุดพัฒนาใดๆ เพิ่มเติม ...

 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓