[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET-AVR V1.0

. . . ET-AVR V1.0 . . .                                                                 ราคา     1,190.- 

    คุณสมบัติสุดยอดของ AVR AT90S8535

 

    ET-AVR V1.0 บอร์ด ... สำหรับศึกษาทำความเข้าใจใน CPU ตระกูล AVR ของ ATMEL สามารถDOWNLOAD โปรแกรมเข้าตัว CPU ได้โดยตรงพร้อม ตัวโปรแกรม ASM และ SIMULATORใช้พัฒนามีให้พร้อมกันในชุดครบ ...


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓