::::: SERVO > SG90 SERVO MOTOR

 
 
SG90 SERVO MOTOR
 
 
    SG90 SERVO MOTOR     (A-MO-M-00146)     [ 80.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็น SERVO MOTOR ขนาดเล็ก แบบหมุน 180 องศา ราคาประหยัด
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] ขนาด 22.2 x 11.8 x 31 mm.
     [ ] น้ำหนัก 9 g
     [ ] ใช้กับไฟ 4.8V-6V
     [ ] SPEED 4.8V NOLOAD 0.12 SEC / 60DEGREES
     [ ] TORQUE 4.8V : 1.8 kg/cm
 
( * เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ จะไม่มีการรับประกันในสินค้ารุ่นนี้ )
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. แคตาล็อก :: Catalog
         2. Datasheet
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน