สินค้า PIC> ET-BASE PIC16F628 V1
 
 
 
   ET-BASE PIC16F628 V1 (P-ET-A-00277) [490.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
  บอร์ดในตระกูล PIC ของบริษัท Microchip ขนาดเล็กราคาประหยัด พร้อมสายดาวน์โหลดครบชุด สามารถเขียนโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีแล้วทำการดาวน์โหลดโดยตรงเข้าตัวบอร์ดได้เลย สามารถนำไปใช้งานทั่วไป หรือต่อใช้ทดลองกับชุด ET-BASIC I/O V1 ก็ได้
   
   
         คุณสมบัติ
1.
CPU PIC16F628A แบบ DIP 18 Pin
2.
หน่วยความจำแบบ Flash 2KWORD
3.
หน่วยความจำแบบ RAM 224 Byte
4.
หน่วยความจำแบบ EEPROM 128 Byte
5.
ทำงานที่ XTAL 10MHz
6.
2 Port I/O Pin ET-PORT A,B
7.
14 Pin LCD Port แบบ Character Type
8.
10 Pin ET-PSPI ใช้ดาวน์โหลด
9.
Power Supply 5VDC
10.
4 Pin RS232 Port
11.
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าหน่วยความจำแบบ Flash ได้ด้วยชุึด ET-CAP10 ผ่านทาง Printer Port DB 25 Pin จากคอมพิวเตอร์พีซี
12.
ขนาด PCB 6.2 x 8.1 cm.
   
         ชุด ET-BASE PIC16F628 V1 ประกอบด้วย
1.
บอร์ด ET-BASE PIC16F628 V1
2.
CD-ROM คู่มือการใช้งานและโปรแกรมใช้งาน ... download ...
3.
สายดาวน์โหลด ET-CAB10P V2
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า